Нови ваксини и схеми за имунизация при деца и възрастни01/03/2007

В началото на 2007, Американската академия по педиатрия, Консултативният съвет по имунизационни практики и Американската лекарска колегия актуализираха имунизационния календар за деца и юноши в САЩ. Новите указания бяха публикувани през януари в списание Morbidity and Mortality Weekly Report (1).

Според актуализираните препоръки:

– В имунизационния календар се включва ротавирусната ваксина*, която се въвежда в три последователни дози – на два, четири и шест месеца. Първата доза трябва да се приеме между шеста и дванадесета седмица, а останалите две – през четири до 10 седмични интервали. Имунизацията срещу ротавирусите трябва да започва не по-късно от 12-та седмица, като пълната схема трябва да приключи не по-късно от 32-та седмица.

– Всички деца на възраст между шест и 59 месеца подлежат на имунизация с противогрипна ваксина**

– Въвежда се втора допълнителна доза на ваксината срещу варицела. Първата доза трябва да се приеме между 12-15 месец, а втората – на четири-шест години

– Всички момичета на възраст 11-12 години трябва рутинно да бъдат имунизирани срещу човешкия папиломен вирус (human papillomavirus – HPV)***. Схемата включва три дози, като втората и третата се прилагат съответно два и шест месеца след първата. Тя може да започне и при момичета на деветгодишна възраст.

Допълнителна информация за новите препоръки на American Cancer Society (2) за приложение на ваксините срещу HPV сме публикували в рубрика Акушерство и гинекология.

– Новите указания разделят имунизационната програма на две части

– за деца до шест години (www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5551a7.htm?s_cid=mm5551a7_e#fig1)

– за деца между седем и 18 години (www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5551a7.htm?s_cid=mm5551a7_e#fig2)

Таблица с инкорпорирането на ротавирусната, HPV и на допълнителната ваксина срещу варицела в имунизационния календар на САЩ можете да намерите на http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5551a7.htm?s_cid=mm5551a7_e#tab

Новите указания за приложение на Tdap (тетанус-дифтерия токсоид-безклетъчна коклюшна ваксина) при възрастни, изготвени от Консултативния съвет по имунизационни практики (Advisory Committee on Immunization Practices – ACIP), бяха публикувани през декември в Morbidity and Mortality Weekly Report (3).

Tdap ваксината, разработена за приложение при лица между 11-64 години, беше одобрена през юни 2005 от Американската агенция по храните и лекарствените средства (FDA). За да редуцира смъртността от коклюш сред възрастното население и да намали заболеваемостта сред децата, както и за да осигури имунитет срещу тетанус и дифтерия, ACIP препоръчва:

– Всички лица на възраст между 19 и 64 години трябва да бъдат реимунизирани с една доза Tdap вместо досега прилаганата Td (тетанус-дифтерия токсоид), ако са били ваксинирани с Td преди повече от 10 години или ако до момента не са получавали Tdap

– За осигуряване на достатъчно напрегнат имунитет срещу коклюш, интервалите за реимунизация могат да бъдат по-кратки от 10 години след последната доза Td

– За да се намали рискът за заразяване на кърмачетата с коклюш, всички лица, които живеят в близък контакт (родители) или обгрижват (здравни, социални работници) деца на възраст до една година, трябва да бъдат ваксинирани с една доза Tdap

– Жени в детеродна възраст, които до момента не са били имунизирани с Tdap, трябва да се ваксинират възможно най-скоро. Ако жените са бременни, имунизацията трябва да се направи непосредствено след раждане

– Работещи в болници и диагностични центрове, имащи пряк контакт с пациенти, които до момента не са били имунизирани с Tdap, трябва да се ваксинират в най-кратки срокове. Интервалът след последната доза Td трябва да бъде две години

Tdap е противопоказана при анамнеза за алергични реакции към компонентите на ваксината, както и при данни за енцефалопатия, дефинирана като наличие на кома или продължителни гърчове без установена причина, настъпила в рамките на седем дни след имунизиране с ваксина, съдържаща коклюшна компонента. При контраиндикации за използването на Tdap, трябва да се прилага Td.

Новите комбинирани ваксини

Целта на разработените през последните години комбинирани (многокомпонентни ваксини) е да се облекчи имунизационната схема и да се намали общият брой на приложените дози (убождания).

През септември 2005, FDA одобри четиривалентната ваксина ProQuad (Merck). Тя е комбинирана жива атенюирана ваксина, съдържаща вирусите на паротит, морбили, рубеола и варицела (MMRV). Според новите указания на Американската академия по педиатрия, MMRV се прилага в две дози – първата между 12-15 месеца, а втората – на четири-шест години.

През януари, Sanofi Pasteur съобщи, че Консултативният комитет към FDA е одобрил лицензирането на петкомпонентната ваксина Pentacel (DtaP-IPV-Hib), която осигурява протекция срещу пет заболявания (5-в-1 ваксина): дифтерия (дифтериен токсоид), тетанус (тетаничен токсоид), коклюш (безклетъчна компонента), полиомиелит (инактивирана) и причинени от Haemophilus influenzae тип b инфекции.

От 1998 година насам, Pentacel е лицензирана за профилактика на посочените заболявания в девет страни, включително и в Канада.

В България ваксината е регистрирана през 2005 като Pentaxim/Пентаксим (www.pramed.com/drugi/pentaxim.pdf). Показана е да се прилага за първична имунизация на деца от 2-месечна възраст и за реимунизация една година след първичната имунизация, през втората година от живота.

Първичната имунизация c Pentaxim се прилага в три дози, приложени с едномесечни интервали помежду им, съгласно националния имунизационен календар (www.vaxini-bg.com), на възраст два, три и четири месеца . Реимунизацията се прави с една доза до 24-ия месец, приложена не по-рано от една година след първичната имунизация (трети прием), обикновено между 16-18-месечна възраст. (КД)

* Rotatеq на фирмата Merck (www.merck.com) е пентавалентна ротавирусна ваксина, на базата на говежди щам. Тя съдържа пет човешки серотипа – G1, G2, G3, G4, P1

Rotarix на фирмата GlaxoSmithKline (www.gsk.com) е моновалентна перорална, жива, атенюирана ваксина, разработена от човешки щам G1P(8), изолиран от болно дете в Синсинати, Охайо, която осигурява профилактика срещу всички видове ротавируси

За допълнителна информация:

Ефективни и безопасни нови ротавирусни ваксини. МД 2006, юни http://mbd.protos.bg

Rotavirus in the Modern Age: Prevention as a Strategy for Reducing Morbidity, Mortality, and Economic Burden of the Disease, 2006, Oct 11 http://www.medscape.com/viewprogram/6037

** Има два типа противогрипни ваксини:

1. Инжекционна (flu shot) – инактивирана ваксина, съдържаща убити вируси. Тя се прилага при възрастни и деца над шестмесечна възраст (здрави или с хронични заболявания)

2. Назален спрей (nasal spray flu vaccine) – ваксина, приготвена от живи, атенюирани грипни вируси, наричана още LAIV (Live Attenuated Influenza Vaccine), която може да се прилага при здрави хора на възраст 5-49 години, с изключение на бременни жени. LAIV ваксината е студово-адаптирана и температурно-чувствителна, т.е. атенюираните вируси могат да се развиват в назофаринкса, но не и в долните части на дихателната система, поради по-високата температура

*** Човешките папиломни вируси играят значителна роля в етиопатогенезата на цервикалните преканцерози и рака на маточната шийка. HPV тип 16 и 18 са силно онкогенни. HPV тип 6 и 11 са ниско онкогенни и причиняват остри кондиломи. Gardasil (Merck & Co, Inc) е ваксина насочена срещу четирите най-често срещани HPV типове – 16, 18, 6 и 11. Cervarix (GlaxoSmithKline) осигурява профилактика срещу HPV типове – 16 и 18

За допълнителна инфорация:

Cervarix осигурява дългосрочна протекция срещу цервикалните инфекциите с HPV. МД 2006, юни

Ваксината Gardasil предотвратява цервикалните инфекции с HPV. МД 2005, декември 2

Използвани източници:

1. Recommended Immunization Schedules for Persons Aged 0-18 Years – United States, 2007. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2007; 55: Q1-Q4 http://www.cdc.gov/mmw

2. American Cancer Society Guideline for Human Papillomavirus (HPV) Vaccine Use to Prevent Cervical Cancer and Its Precursors. CA Cancer J Clin 2007; 57: 7-28http://caonline.amcancersoc.org

3. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) and Recommendation of ACIP, supported by the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), for Use of Tdap Among Health-Care Personnel. Preventing Tetanus, Diphtheria, and Pertussis Among Adults: Use of Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid and Acellular Pertussis Vaccine. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2006; 55: 1-33