На работа в Европа01/03/2007

Много от участниците в нашата читателска анкета търсеха д опълнителна информация за възможностите и условия за работа в Европа* след влизането на България в Европейския съюз (ЕС), като особен интерес бе проявен към звената за спешна медицинска помощ.

Има очаквания, че най-вече млади лекари, както и други недоволни от заплащането в страната, ще се насочат към други държави**, както това стана в Полша, откъдето през последните две години емигрираха над 5500 лекари.

Англия отказа да разтвори вратите на своя трудов пазар за българи и румънци. Общите условия за работа в рамките на Националната здравна служба (National Health Service) на Англия, където работят над един милион души или 5% от работещото население на страната, са минимум четири седмици годишен отпуск, който се увеличава с трудовия стаж, както и платени болнични, чиято продължителност също зависи от стажа.

Всяко здравно заведение предлага свои преференциални условия и сключва договор с кандидата за работа. Повечето от лекарите работят по 56 часа седмично, на места и повече, но и това се определя в договора. Според правителствено решение, от 2009 година ще бъде въведена 48-часова работна седмица за младите лекари, спазвайки директивата за работното време на ЕС. Но това няма да се отнася за общопрактикуващите лекари.

Възрастта за пенсиониране е 60 години, макар че някои лекари остават на работа до 65 и повече в зависимост от специалността им. Правителството възнамерява да вдигне общата възраст за пенсиониране. За работа като специалист-консултант в звената на спешната медицинска помощ се изисква регистрация по бърза и спешна медицина към Британския медицински съвет (British General Medical Council – GMC).

Според организацията European Doctors, лекари с умения могат да работят във Великобритания, но при условие че получат разрешително за работа (work permit) там, където няма кандидат от страната. Това условие може да отпадне, ако кандидатът е квалифициран по програмата за личности с изключителни умения -Highly Skilled Migrant Programme.

Понастоящем има пренасищане с лекари и на места в болниците за едно място кандидатстват по 600 души.

Заплащането във Великобритания варира бруто между 60 000 и 90 000 английски лири годишно (89 000 и 134 000 евро). Консултант лекар получава между 96 000 и 134 000 евро; асоцииран специалист от 52 000 до 74 000 евро и млад лекар между 52 000 и 67 000 евро.

Ирландия, също като Англия, не разреши на българи и румънци да работят веднага след 1 януари. И за там е нужно разрешително за работа (work permit). Бъдещият ви работодател трябва първо да обяви вакантната длъжност пред FAS в продължение на четири седмици и след като не се яви кандидат, който не се нуждае от разрешително, да направи постъпки за издаването на работна виза за вас пред Department of Enterprise, Trade and Employment. Таксата варира от 65 до 500 евро в зависимост от продължителността на искания престой в страната.

Разрешителното обикновено е валидно до една година. Отговор се получава до четири седмици от подаването на молбата (от работодателя), като не е необходимо кандидатстващият да чака този отговор в Ирландия, а може да пристигне в страната след неговото получаване. От разрешително не се нуждаят лекари, които са регистрирани от Ирландския медицински съвет (Irish Medical Council – IMC) и на които е предложена специална позиция в болница, призната от IMC.

Средната годишна лекарска заплата в страната е около 133 000 евро.

В Испания спешната помощ е интегрирана в болничните заведения и функционира като звено, което приема пациентите, стабилизира тяхното състояние, поставя диагнозата. Спешната медицина не е официално призната специалност от министерството на здравето в Испания.

Работната седмица е 35 часа, а смените са сутрешна от 8 до 15 ч. или следобедна от 15 до 22 ч. плюс средно на месец по пет дежурства, чиято продължителност е по 17 часа в работни и по 24 часа в почивни или празнични дни.

Лекарят приема по 20 до 50 пациента на смяна, като трябва да получат минимум 12 часа почивка след дежурство, но обикновено се дава 24-часов отдих, а след особено тежки дежурства и двудневна почивка. Годишните отпуски са 28 работни дни.

Пенсионирането е на 65 години. Но много малко лекари от спешната помощ работят до тази възраст, тъй като те могат да се откажат от дежурствата на 55 години. В голямата болница La Paz, например, няма нито един лекар в спешната помощ на възраст над 55 години.

Заплатите зависят от трудовия стаж. Основната е 1020 евро, към нея се прибавят надбавки за дежурствата и бонус за продуктивност или общо около 3000 евро на месец. Заплатата се увеличава на всеки три години. След Гърция, Испания е страната с най-ниски лекарски възнаграждения в ЕС.

Лекарите в Германия, които са над 140 000 в държавния сектор, се оплакват от лоши условия за работа и ниско заплащане, в сравнение с колегите си от Дания, Англия и Франция.

По време на стачките миналата година млади лекари се жалваха, че в университетска болница получават по-малко от 2000 евро на месец. Старши консултантите и завеждащ отделенията в Берлинска клиника например получавали 5500 евро месечно (преди данъците). Протестите на лекарите бяха и по повод на извънредния им труд в клиниките, от който те казваха, че 90% не е платен.

Според статистика на Световната здравна организация, германските лекари получават средно по 56 426 eвро годишно, а техните колеги в САЩ – двойно повече.

Миналогодишната стачка на университетските лекари бе прекратена, след като бе договорено увеличение на месечната заплата с 10-13% от 1 юли 2007 година, или заплати между 3420 и 6500 евро в зависимост от ранга.

И в Германия спешната помощ е интегрирана в болничните заведения. Лекарите от спешния сектор не се ползват със специален статут. Работи се на смени от 07.30 до 15.30 ч. или от 15.30 до 23.30 ч. Почивки до миналата година не се даваха, а от тази година такова изискване вече съществува. Но на теория, твърдят лекари, защото в малките болници, където персоналът е доста ограничен, това просто е невъзможно.

Указанията са на всеки осем часа да има 30-минутна почивка, но и това е само на теория. Случва се лекарите, които са с линейките, да дават дежурства по 26 часа без почивка.

Отпуските при над 30 години трудов стаж са 29 работни дни. При повече нощни дежурства може да се получат допълнително още шест или повече почивни дни. Брутните възнаграждения за асистент лекарите варират между 3000 и 3600 евро. Допълнително заплащане се дава за нощни дежурства, като то е доста добро в малките болници. Но почивките никой не може да гарантира.

Лекарите от страни-членки на ЕС могат да получат лиценз за работа във Финландия на базата на директивите, отнасящи се до мобилност на лекарите и взаимно признаване на дипломите, според Финландската медицинска асоциация. Национален медицински орган разглежда и одобрява образователния ценз на медиците и признава техните степени.

Лицензирането на лекарите от ЕС не изисква представяне на документи за познания по езика. Но работодателите могат да изискват сертификати за езиковите умения на кандидатите. Лекуване на пациенти без знанието на финландски би било трудно.

Старши специалист във Финландия получава между 3000 и 4000 евро на месец.

Финландия и Швеция са две от старите страни.членки на ЕС, които отвориха трудовия си пазар за българи (както и балтийските републики, Кипър, Полша, Чехия…).

В Дания гражданите от ЕС могат да работят без разрешително за работа в продължение на три месеца, според Датската имиграционна служба (Danish Immigration Service).

Дания въведе обаче специален режим за постъпване на работа на граждани от новоприетите в ЕС страни през 2004 година, според който те могат да получат разрешителни за работа при условия на колективен трудов договор при поне 30-часова работна седмица. Тук лекарите и медицинските сестри са привилегировани, защото са включени в преференциален списък, който дава възможност за лесно получаване на разрешително.

Кандидатите за работа трябва да подадат молба за разрешително за живеене (residence certificate) преди изтичането на тримесечния период. Разрешителното за живеене е също така и разрешително за работа.

Лекарите и медицинските сестри трябва да бъдат оторизирани от националния борд по здраве на Дания (National Board of Health), че могат да упражняват своята професия в страната. Консултанти и практикуващи специалисти получават средно годишно 104 000 евро. Годишните приходи на младите лекари са средно около 61 000 евро. Пенсионирането е на 65 години.

Франция също въведе преходен период за постъпване на работа за граждани от новоприетите през 2004 в ЕС страни. През този период гражданин на такава страна, който възнамерява да остане във Франция повече от три месеца, трябва да кандидатства за разрешително за престой (carte de residence).

Във Франция много трудно се получава постоянна работа, тъй като законите защищават твърде добре работещите и за работодателите е проблем да уволняват. Това ги прави особено внимателни и взискателни, когато интервюират кандидати. Особено много се държи на знанието на езика и кандидатът за работа трябва да го ползва свободно говоримо и писмено.

Разрешително за престой с валидност една година се получава автоматично при представяне на декларация от работодателя, която да удостоверява за колко време е нает на работа. Молби за 10-годишен престой трябва да се подават в префектурата или общината в рамките на три месеца от датата на пристигането във Франция. За процедурата не се заплаща. Кандидатите трябва да докажат самоличността си, семеен статус, къде са отседнали във Франция и професионални дейности (удостоверение от работодателя), медицински сертификат издаден от одобрен лекар.

Около 65% от болниците са държавни. Те се управляват от различни организации, като се започне от местната власт до университети и църковни настоятелства, така както е в Германия и Холандия.

Френските лекари стачкуваха в последните няколко години с искания за по-добри условия за работа и по-добро заплащане. Един хирург се оплакваше, че получава 140 000 евро годишно (преди данъците) и кара Фолксваген Голф. С ниското заплащане той обясняваше защо младите лекари не искат да стават хирурзи.

Франция е единствената страна в Европа, в която пациентите могат да се консултират със специалисти директно, без да трябва да бъдат насочвани към специализираната медицинска помощ от общопрактикуващи лекари, например. (ЛС)

* За повече информация по темата посетете европейския портал EURES: http://europa.eu.int/eures или прочетете статията “Българските лекари – на почит в арабския свят, по частен път в Европа, с нови възможности в Австралия и Нова Зеландия”, публикувана в МД, брой 1, февруари 2006 ( )

** На базата на разговори с много наши колеги, които работят извън България, подготвихме “златните правила” за успех ако искате да успеете:

1. Трябва наистина да говорите отлично местния език. Трябва да можете да пишете добре на езика

2. Ако разчитате, че в много европейски държави мнозинството от хората говорят и разбират английски и можете да го използвате професионално, заблуждавате се. Пациентите искат да споделят здравните си проблеми на майчиния си език

3. Трябва да сте добър специалист, да сте отлично запознат с новостите във вашата област и по възможност да имате лични професионални контакти в съответната страна (от Англия до Германия и от Норвегия до Италия препоръката/връзките правят чудеса при търсенето на лекарска работа)

4. Посетете поне веднъж страната, където бихте искали да работите

5. Опитайте се да оформите всички необходими документи за престой и работа преди да пристигнете в държавата. Проверете дали можете да заминете за държавата като обучаващ се специалист с право на работа за периода на обучение. Това е отлична вратичка за започване на кариера

6. Ако имате проблеми при работата с компютър или с новата апаратура във вашата област, научете се преди дори да пробвате да търсите работа извън България

7. Ако имате шанс и намерите работа, не бързайте да водите със себе си семейство и деца. Първо се докажете като добре работещ професионалист, който “живее” в болницата…

*** Повече информация за заплатите на лекарите в САЩ можете да намерите на http://www.physicianssearch.com/physician/salary.html или http://mdsalaries.blogspot.com, или http://www.payscale.com/research/US/People_with_Doctor_of_Medicine_(MD)_Degrees/Salary