Metformin и flutamide подобряват синергично СПЯ01/03/2007
При жени със синдром на поликистозните яйчници (СПЯ, поликистозен овариален синдром/polycystic ovarian syndrome - PCOS), които са с наднормено тегло или със затлъстяване, дългосрочното приложение на metformin и flutamide, придружавано от нискокалорична диета, подобрява синергично и адитивно ендокринните, метаболитните и клиничните симптоми, показаха резултатите от проучване в Италия, публикувани през 2006 година в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (1). Същите изследователи установиха по-рано, че комбинацията от диета, metformin и flutamide, който е нестероиден чист антиандроген, има благоприятно отражение върху различни фенотипни акпекти на PCOS. До момента обаче не бе проведено дългосрочно проучване за възможностите на този подход. В проспективното, 12-месечно рандомизирано плацебо-контролирано изследване са участвали 80 пациентки със СПЯ/PCOS и наднормено тегло или затлъстяване, които от първия месец са били поставени на диета с енергиен внос от 1200 до 1400 kcal/ден. Наред с нискокалоричната диета, пациентките са били рандомизирани да получават два пъти дневно плацебо, metformin 850 mg, flutamide 250 mg или комбинация от metformin и flutamide (по 20 души в група). При 76 жени, завършили участието си в проучването, диетата е довела до подобряване на инсулиновата резистентност, хиперинсулинемията, глюкозния толеранс и хиперандрогенемията, в допълнение на понижаващите теглото и адипозната тъкан ефекти. Диетата, самостоятелно, е била свързана и с леко подобряване на хирзутизма и на редовността на менструалните цикли. Дори след стабилизиране на загубата на тегло, нейните ползотворни ефекти върху метаболитните и ендокринните фактори са се запазили. Шестмесечното приложение на flutamide е довело до намаляване на мъжкия тип адипозност (понижаване на съотношението висцерална/подкожна мастна тъкан), андрогеновите нива и хирзутизма. Тези подобрения са се запазили и до края на 12-месечното проследяване, като нивата на dehydroepiandrosterone sulphate и степента на хирзутизъм са се подобрили още повече. В допълнение на диетата, flutamide е бил свързан с още по-благоприятен ефект върху метаболитния профил - намаляване на нивата на кръвната глюкоза след глюкозно обременяване, на LDL-холестерола и на инсулиновата резистентност. Metformin прогресивно е довел до нормализиране на менструалните цикли, но значимо намаляване на инсулиновите нива след обременяване с глюкоза е било регистрирано едва в каря на първата година от лечението с него. “Комбинацията от двата медикамента постига специфични ефекти върху отделни и различни компоненти на синдрома като действието им е адитивно, ако не и синергично”, смятат авторите. Според тях, при СПЯ е необходимо да се използват различни терапевтични решения, които да повлияят различните компоненти на синдрома и да постигнат дългосрочни благоприятни ефекти. (ДЯ) Изводи - Мetformin, който е инсулинов сенситайзер, трябва да се има предвид когато водещата цел на лечението на СПЯ е намаляване на хиперинсулинемията и нормализиране на менструлния цикъл - Flutamide може да се използва като противодействие на хиперандрогенизма, като наред с това той постига подобряване на метаболитните нарушения, включително инсулиновата резистентност и липидните отклонения Използван източник: 1. Gambineri A., Patton L., Antonella Vaccina A. et al. Treatment with flutamide, metformin, and their combination added to a hypocaloric diet in overweight-obese women with polycystic ovary syndrome: A randomized, 12-month, placebo-controlled Study. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91(10):3970-3980 http://jcem.endojournals.org