Клиничен случай: вторична облитериращ бронхиолит организирана пневмония след лечение с carbamazepine01/03/2007

Рядко срещаната хипогамаглобулинемия, индуцирана от carbamazepine, може да бъде причина за вторична пневмония, резултат от облитериращ бронхиолит, показва клиничен случай, представен от Tamada и сътр., и публикуван през януари в списание Thorax (1).

49-годишна жена с епилепсия, лекувана в продължение на две години с carbamazepine, е хоспитализирана поради прогресивна диспнея при усилия и пролонгирана продуктивна кашлица. Компютърната томография на гръден кош обективизира билатерални инфилтрати (засенчване тип “матово стъкло”) и консолидация предимно в долните белодробни полета.

Лабораторните резултати доказват тежка хипогамаглобулинемия – IgG 418 mg/dl (норма 748-1694 mg/dl), IgA 20 mg/dl (91-391 mg/dl) и IgM 51 mg/dl (33-254 mg/dl). Carbamazepine и суспектните вземани антибиотици са негативни за лекарствено индуцирания лимфоцит-стимулиращ тест.

Хистологичното изследване от транс-бронхиална белодробна биопсия показва интралуминална фиброза в дисталните въздушни пътища с пенести алвеоларни макрофаги, типични за облитериращ бронхиолит организиарана пневмония (BOOP – bronchiolitis obliterans organizing pneumonia).

Диагнозата е потвърдена от обратимото развитие на клиниката, рентгенологичната находка и лабораторно измерените стойности на имуноглобулините, след прекратяване на лечението с carbamazepine. КТ показва значимо подобрение седем месеца по-късно, съпроводено от повишаване на IgG до 1328 mg/dl, ), IgA 69 mg/dl и IgM 355 mg/dl

BOOP може да е последствие от различни причини – лекарства, остри респираторни инфекции и лъчелечение, или да възниква идиопатично. Авторите представят вторична форма на заболяването, резултат от повторни дихателни инфекции, причинени от carbamazepine-индуцирана хипогамаглобулинемия.

Въпреки неясния й механизъм, възможни причини за нея са липса на В клетките на имунитета, нарушен синтез на имуноглобулините в В клетките или липса на определен клас от имуноглобулините в В клетките. Според авторите, BOOP при тази пациентка се дължи на нарушен синтез на имуноглобулините в В клетките.

Обикновено клиниката на BOOP се изявява до няколко седмици. В конкретния случай, вторичната форма е доказателство за появата й дори след няколкогодишна употреба на антиконвулсанти (carbamazepine), увреждащи имунната система, в резултат на което се развиват чести дихателни инфекции. (ОИ)

Използван източник:

1. Tamada T., Nara M., Tomaki M. et al.. Secondary bronchiolitis obliterans organising pneumonia in a patient with carbamazepine-induced hypogammaglobulinemia. Thorax 2007; 62: 100 http://www.thoraxjnl.com