Клиничен случай: Обратима остра надбъбречна недостатъчност след лечение с антимикотик01/03/2007

38-годишен мъж с анамнеза за обструктивна сънна апнея и полицитемия e приет в интензивно отделение по повод на тежка кашлица със зеленикава експекторация от три дни и установена хиперкапнеична дихателна недостатъчност, нуждаеща се от интубация.

Поради инфилтративни изменения в белите дробове, суспектни за пневмония, е започнато лечение с интравенозен ampicillin-sulbactam и azithromycin, като е добавен и trimethoprin-sulfamethoxazole за покриване на Pneumоcystis carinii.

На четвъртия ден от хоспитализацията е проведен тест с cosyntropin (пациентът е включен случайно в друго проучване), който е доказал нормална надбъбречна функция с пикова кортизолова концентрация 663 nmol/l.

Персистирането на фебрилитета и на белодробните изменения при контролната рентгенография е наложило включването на антимикотична терапия с fluconazole. 48 часа по-късно е регистрирана хипонатриемия и ниво на калий 5.6 mmo/l (при референтни стойности 3.5-5 mmo/l). В резултат на тези отклонения е повторен тестът с cosyntropin, който е установил ниво на базален кортизол 45 nmol/lи пиково ниво 375 nmol/l на първия час, показващи надбъбречна недостатъчност.

Започнато е лечение с интравенозен hydrocortisone 100 mg/8h. Поради афибрилитет и подобряване на обективната находка, девет дни по-късно терапията с fluconazole и широкоспектърните антибиотици е преустановена.

Повторният тест с cosyntropin 10 дни след прекратяване на приема на антимикотика е показал базален кортизол 38 nmol/l и пикова стойност 662 nmol/l на 60 минута, което доказва нормална надбъбречна функция.

Fluconazole може да причинява адренална недостатъчност, като тази нежелана странична реакция е описана при още пет критично болни пациенти.

Спирането на лечението с антимикотичния препарат води до възобновяване на стероидната секреция, но пациентите на интензивни грижи, при които се назначаван fluconazole, трябва да бъдат стриктно наблюдавани за надбъбречна дисфункция, смятат авторите (1). (ОИ)

Използван източник:

1. Krishan S., Cobbs R. Reversible acute adrenal insufficiency caused by fluconazole in a critically ill patient. Postgrad Med J 2006; 82: e23 http://www.postgradmedj.com/cgi/content/full/82/971/e23