Късната стент тромбоза при пациенти с DES се увеличава след спиране на сlopidogrel01/03/2007

Удълженото приложение на clopidogrel след имплантиране на медикамент отделящи интракоронарни стентове (drug eluting stent – DES) намалява риска за смърт или за смърт и миокарден инфаркт, въпреки че подходящата продължителност на употреба на антитромбоцитния медикамент може да бъде определена само от голямо рандомизирано клинично проучване, заключиха авторите на обсервационен анализ, публикуван през декември в Journal […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.