Herceptin за адювантна терапия при ранен стадий на HER2 позитивен рак на гърдата01/03/2007

FDA одобри през ноември 2006 година допълнително показание за приложение на Herceptin (trastuzumab)*, в комбинация със стандартна химиотерапия, за лечение на HER2 позитивен рак на гърдата след оперативното отстраняване на тумора (лумпектомия или мастектомия). До момента Herceptin бе одобрен да се прилага като монотерапия или в комбинация с таксан** за лечение на метастатичен карцином на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.