Ефективност на еднократната антибиотична профилактика01/03/2007

Еднократното интраоперативно приложение на антибиотик е ефективен метод за превенция на инфекциите на хирургичните рани и е с предимство пред 24-часовата профилактика, показаха резултати от проучване, публикувано в списание Archives of General Surgery (1).

Следоперативните инфекции на хирургичните рани водят до повишена заболеваемост, смъртност и увеличени болнични разходи. За намалението на тяхната честота се прилагат профилактично антибиотици.

Съществуват различни стандарти, които се различават по продължителността на терапията – еднократно приложение или 24-часов курс. По-дългата антибиотична профилактика води до по-висок риск за нежелани странични ефекти и до развитието на бактериална резистентност.

„Еднократното приложение на антибиотик не води до по-висока честота на раневи инфекции и е свързано със значителна икономия на средства”, заяви д-р Silvia Fonseca от Hospital San Francisco в Бразилия и водещ автор на анализа.

В изследването са включени общо 12 299 пациенти – 6140 души за 2002 година (период 1) и 6159 за 2003 година (период 2), подложени на коремни, ортопедични, урологични, съдови, гинекологични, онкологични и неврохирургични операции. Към момента на операцията, никой от болните не е бил с данни за инфекция. На всички е приложена антибиотична профилактика с cefazoline 1 g при увода в анестезия.

През период 1 пациентите са получили 24 часова антибиотична профилактика, а през период 2 – еднократна доза. Прилагани са цефалоспоринови антибиотици, като е отчитана честотата на раневи инфекции и цената на лечението.

Резултатите показват, че честотата на инфекциите не се е различавала значимо между двете групи (2% срещу 2.1% съответно, р<0.67). В групата с еднократно приложение на антибиотик е отчетено намаление на месечните разходи с $1980.

В уводна статия в същия брой на Archives of General Surgery, д-р Martin Makary от John Hopkins University в САЩ подчертава ролята на хирургичните раневи инфекции като водещ показател за качеството на оперативното лечение. (ИТ)

Използван източник:

1. Fonseca S., Kunzle S., Junqueira M et al. Implementing 1-dose antibiotic prophylaxis for prevention of surgical site infections. Arch Surg, 2006; 141: 1109-1113 http://archsurg.ama-assn.org