Бременност и системен лупус еритематозус01/03/2007

Бременните, диагностицирани със системен lupus erythematosus (SLE), са с повишен риск за фатален изход, инфекции, коагулационни нарушения и масивна кръвозагуба, показаха резултати от проучване, представено на годишната среща на Американската колегия по ревматология, проведена в края на 2006, подробности за която може да намерите на http://www.rheumatology.org.

„Необходимо е всички жени, страдащи от заболяването, да се консултират с ревматолог и акушер-гинеколог, преди да забременеят”, заяви проф. Megan Clowse от Duke University Medical Center и водещ автор на изследването.

SLE е хронично възпалително заболяване, което засяга основно кожата, ставите, бъбреците, белите дробове и нервната система. Най-честите симптоми са обриви, артрит, отпадналост и фебрилитет. SLE е 10 пъти по-често срещан при жените, отколкото при мъжете и се проявява през второто или третото десетилетие от живота.

Бременните, които са засегнати от заболяването, имат и по-висока честота на други състояния, водещи до повишен риск при раждане – бъбречна недостатъчност, антифосфолипиден синдром, хипертония, диабет. Честотата на фатален изход е значително по-висока при родилките със SLE, в сравнение със здрави жени (325/100 000 срещу 14/100 000 смъртни случая).

При тези пациентки е повишен риска за тежки инфекции (включително сепсис, пневмония и уроинфекции). Повечето болни са с тромбоцитопения и анемия след раждането, което води до три пъти по-висока честота на хемотрансфузия. В същото време е повишен риска и за тежки тромбемболични усложнения.

За целите на проучването, авторите са използвали информация от National Inpatient Survey Database в САЩ, която съдържа данни за всички 18.3 милиона хоспитализирани бременни за периода 2000-2002, между които са установени 17 262 случая пациентки със SLE (0.01%).

При бременните със SLE, сигнификантно по-висока е била честотата на:

– тромботични инциденти – инсулт, белодробна емболия и дълбока венозна тромбоза

– инфекциозни усложнения – сепсис и пневмония

– хематологични усложнения – хемотрансфузия, антепартална и постпартална кръвозагуба, анемия след раждане, тромбоцитопения

(ИТ)