Статините намаляват белодробното увреждане при пушачи01/02/2007

Статините намаляват индуцираното от тютюнопушене белодробно увреждане, показаха резултати от изследване представени на срещата на American College of Chest Physician, проведена през октомври 2006 година в Salt Lake City, подробности за която може да научите на http://www.chestnet.org.

„Това е първото проучване, което установява, че статините могат да забавят намалението на белодробната функция при пушачи или бивши пушачи и по този начин да предотвратят развитието на тежко дихателно увреждане”, заяви д-р Walid Younis от University of Oklahoma Medical Center и водещ автор на изследването.

В изследването са сравнени ефектите от терапията със статини при 182 пушачи и 303 бивши пушачи на средна възраст 66 години. Пациентите са изследвани с поне два белодробни функционални теста, като времето между тях е било средно 2.7 години.

Участниците в проучването са класифицирани според изходните нива на белодробна функция, като 319 са били с обструктивно белодробно заболяване, 99 – с рестриктивно заболяване, а 67 – с нормална белодробна функция. Терапия със статини за период от 2.7 години е приложена при 238 пациенти, а останалите са били контролна група.

За периода на проследяване е регистрирано намаление на форсирания експираторен обем за една секунда (FEV1) с 2.5% в групата на терапия със статини срещу 12.8% в контролната група. Намалението на форсирания витален капацитет (FVC) е било съответно 1.3% срещу 10.3%.

Ползотворният ефект от терапията със статини е бил сигнификантен по отношение и на двата показателя за белодробна функция, независимо от типа белодробно заболяване и дали пациентът е настоящ или бивш пушач.

Приложението на статини е немалило с 35% честотата на спешна хоспитализация по повод на дихателни проблеми при случаите с обструктивна белодробна болест.

Не е ясно дали забавянето на намалението на белодробната функция или превенцията на развитие на емфизем може да доведе до намаление на честотата на рак на белите дробове, е заключението на авторите. (ИТ)