Нови стандарти за ембрионален трансфер01/02/2007

Американското дружество по репродуктивна медицина (ASRM) публикува през ноември 2006 година нови указания за броя на трансферираните ембриони при in vitro фертилизация (IVF) (1).

Многоплодната бременност от висок порядък (три или повече имплантирани ембриони) е нежелано следствие на асистираните репродуктивни технологии (ART), което води до повишен риск за усложнения едновременно при майката и плода.

Въпреки че при многоплодна бременност е възможно редуциране на ембрионите, тази процедура може да доведе до загуба на всички ембриони. Редукцията на многоплодна бременност не се приема от повечето жени.

В опит да се намали честотата на многоплодна бременност от висок порядък, ASRM изработи препоръки с цел определяне на оптималния брой ембриони или бластоцисти за трансфер. Настоящите указания могат да се модифицират според индивидуалното клинично състояние, включително възраст на пациентката, качество на ембрионите, възможностите за криосъхранение и клиничния опит на лекарите.

Трябва да се има предвид, че в някои страни има законови ограничения за броя трансферирани ембриони, което не позволява индивидуализирането на терапията.

Необходимо е постигане на съгласие между лекар и пациент за броя на трансферираните ембриони, което се документира с информирано съгласие.

ASRM окуражава създаването на индивидуални програми на основата на индивидуалните характеристики на пациентите. Създадените програми трябва да се мониторират стриктно за постигнатите резултати и намаляване на риска за нежелани ефекти.

С изключение на възрастта на пациентките, следните характеристики са свързани с благоприятна прогноза:

– първи цикъл IVF

– добро качество на ембрионите, оценено по морфологични критерии

– наличие на достатъчно количество ембриони за криосъхранение

– пациентки с предхождащо успешно IVF

Необходимо е да се спазват следните препоръки:

– при възраст <35 години и благоприятна прогноза се трансферира един ембрион; при всички останали случаи в тази възрастова група не трябва да се трансферират повече от два ембриона или бластоциста

– при възраст 35-37 години и благоприятна прогноза не трябва да се трансферират повече от два ембриона; при всички останали случаи в тази възрастова група не трябва да се трансферират повече от три ембриона или два бластоциста

– при възраст 38-40 години и благоприятна прогноза не трябва да се трансферират повече от три ембриона или два бластоциста; при всички останали случаи в тази възрастова група не трябва да се трансферират повече от четири ембриона или три бластоциста

– при възраст >40 години не трябва да се трансферират повече от пет ембриона или три бластоциста

– при пациентки с повече от два неуспешни цикъла IVF и неблагоприятна прогноза може да се трансферира допълнително количество ембриони след индивидуална преценка и консултация

– при използване на донорски яйцеклетки трябва да се има предвид възрастта на донора за определяне на оптималния брой трансферирани ембриони. (ИТ)

Използван източник:

1. ASRM Guidelines on number of embryos transferred. Fert Steril 2006; 86 (Suppl 4): S51-52 http://www.asrm.org