Нови проучвания за цервикалните инфекции с HPV01/02/2007

Положителният тест за HPV – предиктор на цервикална патология

Тестването за човешки папиломен вирус (HPV) може да определи степента на риска за високостепенна цервикална интраепителна неоплазия (CIN), показаха резултатите от мащабно датско проучване, публикувани през ноември в списание Cancer Research (1).

Ракът на шийката на матката е едно от най-честите злокачествени заболявания, което е свързано с висока смъртност, особено в развиващите се страни. Въпреки че честотата и смъртността от заболяването са намалели наполовина през последните 20 години, всяка година в света се регистрират 300 000 нови случая.

Ролята на скринингa с тестове за HPV за превенция на рака на шийката на матката е все още неясна. Докато инфекцията с вируса корелира във висока степен с развитието на CIN, повечето жени позитивни за HPV имат нормална цитологична находка.

„Въпреки успеха на цитологичните изследвания за ранна диагноза на рак на маточната шийка, те имат някои ограничения. Голяма част от жените, подложени на скрининг и позитивни за HPV, имат нормална натривка”, заяви д-р Susanne Kjaer от Danish Cancer Society и водещ автор на анализа.

В проучването са включени две възрастови групи жени: 22-32 години (n=8656) и 40-50 години (n=1578), които са наблюдавани за развитие на CIN (цитологично и/или хистологично) като част от програма на Danish Pathology Data Bank.

Резултатите показват, че при жени с нормална цитология и позитивен високорисков Hybrid Capture 2 (HC2) тест, 17.7% от младите и 24.5% от жените в средна възраст са имали анормален тест по Pap в рамките на пет години. При позитивен HC2 тест, рискът за CIN3 или рак в рамките на 10 години е бил 13.6% (при млади жени) и 21.2% (при тези на средна възраст).

За отбелязване е, че HPV инфекцията е по-честа сред млади жени (17%) в сравнение с тези в зряла възраст (3.6%). Според д-р Kjaer, HPV инфекциите в млада възраст в повечето случаи са преходни и поради това са свързани с по-малки промени, докато в по-напреднала възраст те са персистиращи и водят до по-голям процент тежки клетъчни промени.

Изводите от проучването сочат, че дори единичен позитивен HPV тест при жени с нормална цитология, е значим предиктор за висока степен по CIN.

Резултатите от проучването потвърждават данни от публикуван през април анализ за ролята на първичния скрининг с HPV тест в International Journal of Cancer (2).

Тестът за HPV е бил чувствителен при 96.1% от случаите на CIN 2+, в сравнение с 53% при цитологичния метод, но е имал по-ниска специфичност (90.7% срещу 96.3%). Чувствителността на HPV тестът е била сходна за различните възрастови групи, докато цитологичното изследване е било по-точно във възрастта над 50 години.

В анализа са включени проучвания с различна методология, които изследват чувствителността и специфичността на тест за HPV с рутинна цитология при възрастовите групи 50 години.

Тютюнопушенето увеличава значително риска за рак на маточната шийка при жени с HPV инфекция

Комбинацията от тютюнопушене и съпътстваща инфекция с HPV увеличава сигнификантно риска за развитие на цервикален карцином, показаха резултати от проучване, публикувано през ноември в списание Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (3).

Редица изследвания сочат връзка между тютюнопушенето и рака на маточната шийка, макар че точните механизми не са напълно ясни. В проучването са включени две групи: 375 жени, които са тествани за HPV 16 и 363 контроли.

Резултатите показват, че рискът за развитие на carcinoma in situ (CIS) сред пушачки, позитивни за HPV 16, е бил над 16 пъти по-висок, в сравнение с този при жени, които пушат, но са негативни за вируса.

От друга страна, сред непушачките, позитивни за HPV 16, рискът за CIS e бил само шест пъти по-висок, в сравнение с жени, които не пушат и са негативни за вируса. При жените, които не пушат, наличието на HPV 16 е било свързано с шест пъти по-висок риск от развитие на CIS.

Регистрирана е връзка между продължителността на тютюнопушенето, наличието на HPV 16 и развитието на CIS. Това най-вероятно се дължи както на влиянието на тютюнопушенето върху персистирането на инфекцията, така и на прогресията на неопластичния растеж, поради промяна в нивата на някои цитокини, отговорни за патологичния клетъчен растеж. (ИТ)

За допълнителна информация:

Медицинска База Dанни (http://mbd.protos.bg):

Cervarix осигурява дългосрочна протекция срещу цервикалните инфекциите с HPV. MD 2006; Бр. 5 (юни)

Ваксината Gardasil предотвратява цервикалните инфекции с HPV. MD 2005; Бр. 10 (декември)

Анти-HPV ваксините. MD 2005; Бр. 6 (юли)

Използвани източници:

1. Krjaer S., Hogdall E., Frederiksen K et al. The absolute risk of cervical abnormalities in high-risk human papillomavirus–positive, cytologically normal women over a 10-Year period. Cancer Res 2006; 66: 10630-10636http://cancerres.aacrjournals.org

2. Cuzick J., Clavel C., Petry K. Overview of the European and North American studies on HPV testing in primary cervical cancer screening. Int J Cancer 2006; 119 http://www.interscience.wiley.com

3. Gunnell A., Tran T., Torrang A. et al. Sybergy between cigarette smoking and human papilloma virus type 16 in cervical cancer in situ development. Can Epi Bio Prev 2006; 15: 2141-2147 http://cebp.aacrjournals.org