Mg може да подобри ефективността на Pulmozyme при муковисцидоза01/02/2007

Повишаването на концентрацията на магнезий (Mg) в бронхиалния секрет чрез перорално му приложение може да подобри ефективността на инхалациите с rhDNase (рекомбинантна човешка ДНК-аза, desoxyribonuclease), използвани като ново средство за лечение на муковисцидозата*, показаха резултатите от проучване, публикувани през ноември в списание Thorax (1).

Приложението на ензимна терапия с Pulmozyme (dornase alfa, разтвор за инхалации на фирма Genentech http://www.pulmozyme.com) улеснява разграждането на вискозния и еластичен секрет при муковисцидоза, но не достатъчно ефективно при всички пациенти.

Настоящото проучване е имало за цел да докаже способността на Mg да реактивира rhDNase-I в секрет (sputum) на пациенти с муковисцидоза. Изследвани са били също така нивата на магнезий в мукуса на пациенти, взимали перорално този микроелемент.

Муковисцидозата (кистична фиброза, cystic fibrosis – CF) се характеризира с образуването на гъст и еластичен секрет, който е резултат от мутация в гена за кодиране на протеина CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator, трансмембранен регулатор на кистичната фиброза), участващ в изграждането на хлорните канали в апикалната част на мембраните на епителните клетки на бронхите.

Дефектният CFTR води до нарушено излизане на хлорните йони от епителните клетки към мукуса в бронхите и увеличава навлизането на натриевите йони в обратна посока.

В резултат на тези нарушения на йонен поток, вътреклетъчно се абсорбира по-голямо количество вода, което води до покачване на вискозитета на бронхиалния секрет, нарушавайки клирънса на инхалирани патогени и увеличавайки миграцията на неутрофили. Неутрофилите загиват, отделяйки еластаза, която уврежда епителните клетки, и ДНК, която сгъстява секрета.

Средство за отстраняване на силно вискозния и еластичен бронхиален мукус е инхалирането на рекомбинантна човешка ДНК-аза, който разрушава фосфодиестеразните връзки в ДНК веригите, образувайки олигонуклеотиди. Счита се обаче, че до 30% от хората не отговарят на тази терапия.

За установяване на причините за тази разлика в ефективността, са били изследвани:

– действието на актин като инхибитор на rhDNAse

– магнезий и калций като стабилизатори на медикамента

– концентрация на муцин и ДНК в мукуса

– катионен (магнезий, калций, калий, натрий) и анионен (хлориди, бикарбонати, неорганични фосфати) състав на бронхиалния секрет

Участвали са 22 пациенти с муковисцидоза, разделени на две групи – отговарящи на лечението (13 души) и такава без ефект от него (9 души). В секрет, взет с цел проследяване на in vitro ефекта на ензима, е установено, че той намалява еластичността с 32% в първата група и с 5% във втората група .В първата група и била доказана и значимо по-висока концентрация на магнезиеви йони в секрета.

Втечняването на мукуса във втората група е било подобрено след преинкубация с Mg, поради засилване на активността на rhDNAse.

Ефектът на йона върху ензима се медиира от актин, като пероралният прием на Mg увеличава неговата концентрация в секрета на болните с муковисцидоза, смятат авторите.

Повишеното ниво на Mg в бронхиалния секрет може да подобрява действието на ензимното средство за лечение на муковисцидоза. Тъй като неотговарящите на инхалаторната терапия с rhDNAse имат ниски нива на магнезий в мукуса, при тях е особено подходящо прилагането на този микроелемент като допълнително лечение. (ОИ)

* В Mедицинска база Dанни (http://mbd.prtoso.bg) има осем статии по темата “Муковисцидоза” от различни броеве на списание MD

Използван източник:

1. Sanders N., Franckx H., De Boeck K. et al. Role of magnesium in the failure of rhDNase therapy in patients with cystic fibrosis. Thorax 2006; 61: 961 – 966 http://www.thoraxjnl.com