Идентични генетични промени при болест на Crohn и спондилоартропатия01/02/2007

Установената генетична и клиничнa връзка между болестта на Crohn и спондилоартропатията (SpA) дава възможност за създаването на нови генетични маркери за ранно откриване на възпалителното чревно заболяване при пациенти със SpA, показаха резултатите от проучване на Laukens и сътр., публикувани през 2006 г. в списание Annals of Rheumatic Diseases (1). Чревното възпаление е обща характеристика […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.