Фармацевтичният пазар през 200701/02/2007

Нарастването на световния фармацевтичен пазар през 2007 ще е с 5-6% и ще достигне ниво на продажби от $665-685 милиарда, е прогнозата на консултантската компания IMS Health (1).

“Развитието на глобалния фармацевтичен пазар през 2007 ще се диктува от новите икономически тенденции: най-бързо ще се развиват нововъзникналите пазари; регистрацията на нови медикаменти изостава от загубата на патентни на оригинални продукти; все по-голям дял ще имат тясно специализираните медикаменти; ще се обръща още по-голямо внимание на съотношението риск/полза както от регулаторните органи, така и от потребителите”, заяви Murray Aitken, вицепрезидент по корпоративни стратегии на IMS.

Географският баланс на световния фармацевтичен пазар продължава да се измества от САЩ към нововъзникналите пазари – страни с брутен национален приход под $20 000 на глава от населението, в които здравните системи са в процес на развитие и има все по-голяма нужда от средства за лечение на хронични заболявания. Развиващите се пазари имат 17% дял от световния, но през 2007 те ще допринесат за 30% от растежа му. САЩ ще допринесат с 36% за общото нарастване, в сравнение с 54% преди пет години.

Продължава да намалява делът на новорегистрираните медикаменти – за 2007 се очакват 25-35 нови лекарства, в сравнение с 30 през 2006. Увеличава се ролята на тясно специализираните лекарствени средства, при които нарастването на печалбата е по-бавно.

Има дисбаланс между регистрацията на нови продукти и загубата на патентна защита. Навлизането на генерични медикаменти на фармацевтичния пазар е по-агресивно от когато и да е били до сега. През 2007, падането на патентната защита ще засегне в най-голяма степен антипсихотичните медикаменти, блокерите на калциевите канали и бета блокерите.

Загубата на патентна защита ще повлияе продукти с обща продажба за $16 милиарда, които ще се добавят към загубилите протекция през 2006 медикаменти за $23 милиарда. Като резултат ще намалее делът на брандовите (оригиналните маркови) лекарства като част от световните продажби. Въпреки това, броят медикаменти с продажби за над $1 милиард (blockbuster) се увеличава и се очаква да достигне 112 през 2007 (94 през 2005). Лекарства с потенциал за приходи от над $1 милиард през 2007 са paliperidone (за лечение на шизофрения), desvenlafaxine (за депресия) и vildagliptin (за диабет).

Един от основните фактори, които влияят върху нарастването на световния фармацевтичен пазар, е стремежът на публичните и частните здравноосигурителни фондове да ограничат разходите за медикаменти. Това най-често става чрез замразяване на цените на лекарствата, въвеждане на стимули за използване на генерични медикаменти и повишаване на изискванията към фармацевтичните компании.

През 2007 с най-бърз растеж ще са биотехнологичните продукти (нарастване с 13-14%), генеричните медикаменти (+13-14%) и тясно специализираните лекарства (+10-11%).

Регионални пазари

– САЩ. Нарастването на фармацевтичния пазар ще е в рамките на 4-5% (6-7% за 2006), което ще бъде повлияно основно от загубата на патентна защита на медикаменти с продажби за $10 милиарда и навлизането на генерични аналози.

– Европа. Петте най-големи пазара (Франция, Германия, Великобритания, Италия и Испания) ще отбележат ръст от 3-4% (4-5% през 2006), като това ще бъде повлияно в най-голяма степен от застаряването на населението, стимулиране на използването на генерични аналози и засилен контрол за доказване на съотношението цена/полза от прилаганите лекарствени продукти.

„След като правителствата на всички ключови за фармацевтичния пазар европейски страни въведоха засилен контрол за доказване на съотношението цена/полза на използваните в практиката медикаменти, успехът на фармацевтичните компании все повече зависи от предоставянето на ясни и категорични данни в подкрепа на техните продукти”, заяви Graham Lewis, вицепрезидент по глобални стратегии в IMS.

– Япония. Прогнозите са за растеж от 5-6% през 2007 – съществено нарастване след застоя през 2006, когато правителството наложи строги ограничения върху цените на лекарствата.

– Китай, Индия, Бразилия и Турция са най-бързо развиващите се пазари, които и през следващата година ще повторят 10-процентното увеличение в продажбите, регистрирано през 2006; Китай ще постигне растеж от 15-16% (до $15-16 милиарда). Като цяло фармацевтичният пазар в тези страни се доминира от локални генерични компании.

Терапевтични класове

Застаряването на населението и усъвършенстването на диагностичните средства увеличи нуждата от онкологични лекарствени средства. В резултат на инвестираните огромни средства, се наблюдава значително подобрение по отношение на преживяемостта и превенцията на някои злокачествени заболявания.

Пазарът на онкологични медикаменти ще достигне $40-45 милиарда и ще допринеса за 20% от растежа на глобалните фармацевтични разходи през 2007.

Друг основен клас медикаменти са липидопонижаващите средства, които ще достигнат продажби от $30-33 милиарда, дължащи се основно на все по-нарастващото им значение за лечението и въвеждането на комбинирани лекарствени средства.

Топ медикаментите на 2007

Пет са очакваните топ медикаменти за 2007. Всичките (с изключение на един) са за лечение на диабет ($20 милиарден пазар), сърдечни заболявания ($85 милиарден пазар) или затлъстяване ($35 милиарден пазар). Това са лекарства, които са наскоро одобрени, в процес на одобрение или в последна фаза на клинични изследвания.

Най-големи са очакванията за Januvia (sitagliptin) – инхибитора на дипептидил пептидаза 4 (DPP-4) на Merck за лечение на диабет тип 2, особено след като компанията загуби през 2006 патента на холестерол понижаващия медикамент Zocor (simvastatin) и нарастващия брой съдебни процеси, свързани с Cox-2 инхибитора Vioxx (rofecoxib).

„Merck е компанията, която има най-голяма финансова загуба поради изтичане на лекарствени патенти през периода 2006-2008, като втори подобен удар се очаква и през 2010-2012”, заяви Chris Schott, анализатор от Bank of America.

Januvia, одобрен от FDA през октомври 2006, е първият представител на нов клас антидиабетни средства, които удължават наличността на ендогенния активен инкретинов хормон (глюкагон-подобен пептид-1, GLP-1), потискайки разграждащия го ензим – DPP-4.

Действието на GLP-1 е есенциално за: контрол на кръвната глюкоза на гладно и постпрандиално; стимулиране на инсулиновата секреция, потискане и глюкагоновата секреция и забавяне на изпразването на стомаха (подробна информация за новия хормонален модел на лечение на диабет тип 2 можете да прочетете в Продължаващо медицинско образованиe – рубрика Ендокринология в този брой на MD).

Прогнозира се продажбите на sitagliptin да достигнат $2.5 милиарда, като той ще се конкурира пряко с втори представител на инхибиторите на DPP-4 – Galvus (vildagliptin) на Novartis. Въпреки някои първоначални проблеми, свързани с нежелани кожни реакции, регистрацията на Galvus се очаква през 2007.

Двете лекарства, наричани „глиптини”, имат сходни свойства – приемът се веднъж дневно под формата на таблетки (за разлика от инкретиновите миметици, като exenatide, който се инжектира двукратно дневно) и намаляват нивата на кръвната глюкоза при диабет тип 2 без да водят до наддаване на тегло.

Могат да се прилагат самостоятелно или в комбинация с metformin, или с тиазолидиндиони, като се свързват с нисък риск за хипогликемия (сходен с този при метформин и тиазолидиндионите). Не водят до гадене и повръщане, които са основните нежелани странични ефекти на exenatidе.

Merck разработва и експерименталния комбиниран препарат МК-0524А включващ Zocor, който ще понижава LDL и ще повишава HDL. Това e втори опит за създаване на комбиниран медикамент за комплексно лечение на липидни нарушения, след неуспеха на Pfizer с Lipitor (atorvastatin) и torcetrapib.

Merck се надява да успее да регистрира през 2007 Cox-2 инхибитора Arcoxia (etoricoxib) за лечение на артрит. Въпреки че вече се продава в 62 страни по света, медикаментът ще пробие трудно в САЩ, след лавината от съдебни процеси свързани с Vioxx. В момента единственият Cox-2 инхибитор на американския пазар е Celebrex (celecoxib) на Pfizer с годишни продажби за $2 милиарда.

Acomplia (rimonabant) на Sanofi-Aventis, прилаган за лечение на диабет тип 2, се очаква да бъде регистриран в САЩ през тази година. Освен че понижава кръвната глюкоза, медикаментът води и до редукция на телесното тегло. Тези две състояния са взаимно свързани: затлъстяването често води до диабет тип 2, а загубата на тегло – до подобряване на метаболитния контрол. Поради това, те все по-често са наричани с общото име „диаобезитет”, а в медицината се очертава гранична специалност, която се занимава с изследването и лечението на тази комбинация – диаобезитология. При одобрение от FDA, продажбите на Acomplia могат да достигнат $5 милиарда. (ИТ)

Използван източник:

1. IMS Health. Changing market dynamics in 2007. http://www.imshealth.com