Антитромбоцитна и антитромботична терапия при остри коронарни синдроми01/02/2007

Данните от рандомизирани клинични проучвания подкрепят категорично рутинната инвазивна стратегия при пациенти с остри коронарни синдроми (ОКС), ако няма противопоказания за нейното прилагане, според обзорна статия, публикувана в Medscape (1). Да катетеризираме или да не катетеризираме пациентите с ОКС (нестабилна ангина или миокарден инфаркт без или със ST елевация – NSTEMI и STEMI) това вече […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.