Връзка между катепсин В генен полиморфизъм и тропически калцифициращ панкреатит


md 01/12/2006

Мутации в гена за катепсин В (CTSB) – лизозомна хидролаза, активираща трипсиноген и други цимогени – водят до поява на тропически калцифициращ панкреатит, показаха резултатите от проучване на Mahurkar и сътр., публикувани през септември в списание Gut (1). В изследването е извършен скрининг и генетичен анализ на гена за CTSB, който е изграден от 12 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.