Връзка между хаптоглобин-свързан протеин и хемоглобин


md 01/12/2006

Хемоглобинът може, освен с хаптоглобина, да се свързва и с хаптоглобин-свързания протеин при остри възпалителни реакции на организма, което трябва да се има предвид при измерване на стойностите му, показаха резултатите от проучване на Nielsen и сътр., публикувани през октомври в списание Blood (1). Хаптоглобин-свързаният протеин (haptoglobin-related protein – Hpr) е белтък, асоцииран с аполипопротеин […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.