Витамините не осигуряват вторична сърдечносъдова профилактика при жени01/12/2006

Хранителните добавки с витамини група В и фолиева киселина не водят до забавяне на прогресирането на сърдечносъдовото заболяване при жени с висок риск, показаха резултатите от проучване, представени през ноември на годишните научни сесии на American Heart Association в Чикаго.

Жените, които взимат витамини, само с цел сърдечносъдова профилактика могат да преустановят техния прием, смятат авторите.

Проучването Women’s Antioxidant and Folic Acid Cardiovascular Study (WAFACS) е рандомизирано, плацебо-контролирано изследване на фолиева киселина и витамини група В за вторична профилактика на сърдечносъдовите събития при 5442 жени, участвали в по-голямото проучване Women’s Antioxidant Cardiovascular Study (WACS).

Целта е била да се сравнят ефектите от комбинираното прилагане на фолиева киселина (2.5 mg/ден), витамин В6 (50 mg/ден) и витамин В12 (1 mg/ден) с плацебо за намаляване на значимите съдови инциденти, включително коронарни и мозъчносъдови. След 7.3 години проследяване не е била установена разлика между взималите витамини и контролите на плацебо.

Намаляването на плазмените нива на хомоцистеин, свързано с приема на фолиева киселина, не е оказало влияние върху сърдечносъдовия риск, поради което на хомоцистеина трябва да се гледа по-скоро като на маркер за налично сърдечносъдово заболяване, отколкото като на рисков фактор, смятат изследователите.

Резултатите съвпадат с данните от WACS, в което комбинираното прилагане на трите антиоксидантни витамини – витамин С, витамин E и бета-каротен също не бе свързано с редукция на честотата на ССЗ след 9.4 години проследяване.

Единствено подгрупови анализи, проведени при пушачки или при жени с три или повече рискови фактора, показаха обратна асоциация между приема на витамин С и риска за инсулт, но това налага допълнително изследване. (ДЯ)