Весела Коледа, здрава и успешна 2007 година!01/12/2006

Уважаеми колеги,

Искам още веднъж да благодаря на близо 600-те читатели на МД, които отговориха на нашата анкета! Не очаквахме такъв отзвук, а най-ценното за редакционния ни екип бяха многобройните ви предложения и нови идеи, които ще се опитаме да осъществим на страниците на списанието през 2007.

Най-важната статистика от анкетата, на която откликнаха 10% от всички читатели:

— Всяка книжка на МД се чете средно от повече от трима колеги. При тираж от 6000, това означава над 18 000 читатели

— 92.2% от отговорилите заявяват, че съхраняват броя дълго време и се връщат към него за справки

— 95.1% четат и преглеждат цялото списание

— 95.3% изчитат до край повечето статии във всеки брой

— 95.6% са напълно съгласни или донякъде съгласни с твърдението, че МД им дава информация за новостите в медицината

— 95.7% са напълно или донякъде съгласни с твърдението, че списанието им помага да следят развитието на всички специалности

— 94.6% са напълно или донякъде съгласни с твърдението, че МД ги информира за приложими в клиничната практика подходи и медикаменти

— 75.6% и 70.1% съответно смятат таблиците и графиките в списанието за полезни или за особено полезни

— Сродните ни списания Доктор Д и Кардио Д са сред най-четените от абонатите на МД. Прави впечатление, че почти половината анкетирани четат и чуждестранни издания

— 29% от читателите работят вътрешни болести (най-много кардиолози и ендокринолози); 9.1% са общопрактикуващи лекари; 11.2% – педиатри

— 63.1% работят в болница, 23.9 – в ДКЦ, а 30.1% и в частен кабинет

— 35.4% от читателите на МД са в София, следвани от 11% в Пловдив

— 77% искат списанието да излиза в повече страници, с повече и по-дълги статии – за съжаление това е почти невъзможно: става трудно за разпращане и получаване в малки пощенски кутии, увеличава значително и редакционните ни разходи

Много хубави думи са написани за един от нашите гостуващи автори – д-р Сотир Марчев и за неговата уникална уеб страница http://www.4xm.com. Посетете я, особено ако кардиологията ви интересува!

Почти 90% от всички отговорили на анкетата потвърждават, че биха се абонирали за МД ако абонаментът е платен. За 2007 година цената на списанието е символична – само 8 лева или по 1 лв. на книжка. Целта ни не е да печелим от това, а да имаме като получатели колеги, които наистина ценят списанието, биха си направили труда да се абонират за него и да ни информират когато сменят адреса си или не получават отделен брой.

Желание да публикуват свои статии в МД изразяват колеги от различни специалности. Списанието е отворено за всички, които ни изпратят свои ръкописи. Моля, съобразявайте ги със стила и изискванията на МД, публикувани на страница 4.

Няколко от анкетираните ни молят да публикуваме онлайн статиите от МД. Та ние вече правим това от много месеци в нашата Медицинска база данни (http://mbd.protos.bg), където има пълен тригодишен архив на всички броеве на МД, както и на сродните му списания Доктор Д и Кардио Д – това е най-голямата колекция от актуална медицинска информация на български език в Интернет!

А ето имената и на колегите, които спечелиха безплатен тримесечен абонамент за вестник Капитал или вестник Дневник в томболата, организирана с имената на всички отговорили на анкетата ни:

Д-р Весела Златкова – Варна (Капитал)

Доц. д-р Тодорка Димитрова – София (Капитал)

Д-р Таня Костадинова – Перник (Капитал)

Д-р Блага Михайлова – Троян (Капитал)

Д-р Боян Чармаков – София (Капитал)

Д-р Росен Бухчев – Кърджали (Капитал)

Д-р Васко Донев – Хасково (Капитал)

Д-р Ангел Бонев – Габрово (Дневник)

Д-р Александър Герджиков – Пловдив (Дневник)

Д-р Милко Атанасов – Шумен (Дневник)

Приятно четене на МD

Моля, предайте броя и на колеги

Д-р Диляна Янкова