Vardenafil – ефективен с първата доза при еректилна дисфункция с придружаващи заболявания01/12/2006

Levitra (vardenafil*) е ефективен за лечение на еректилна дисфункция (ED) още с първата доза при мъже с придружаващи заболявания (хипертония, диабет, дислепидемия), показаха резултатите от проучването RELY-I**, представено на годишната среща на Sexual Medicine Society of North America (SMSNA, http://www.smsna.org) и публикувано през ноември в International Journal of Clinical Practice (1).

Повече от половината мъже на възраст над 40 години са засегнати в по-лека или по-тежка форма на ED. При до 80% от случаите заболяването се дължи на съдова патология – хипертония, повишен холестерол и/или диабет. Дори при добро контролиранe на тези състояния, може да е налице нарушен кръвоток, който е основен компонент на ED.

Проучването е рандомизирано, плацебо-контролирано и включва 600 пациенти на възраст над 18 години с диагностицирана ED за период >6 месеца, на които е приложена еднократна доза Levitra 10 mg.

От включените в анализа, хипертония са имали 32% (n=191); диабет – 16% (n=95); дислипидемия – 19% (n=1160); комбинация от диабет и хипертония – 8% (n=48); комбинация от хипертония, диабет и дислипидемия – 4% (n=24). Ефектите от терапията са оценени въз основа на стандартизиран въпросник, попълван от пациентите.

При проследяване през първата седмица от терапията е установено, че приложението на еднократна първоначална доза Levitra е постигнат успех за SEP-2 (пенетрация) при 87% и SEP-3 (поддържане на ерекция) при 74% от изследваните.

Пo отношение на SEP-2, първоначалната доза Levitra е била ефективна при 84% от мъжете с хипертония, при 84% (с дислепидемия) и при 75% (с диабет). По отношение на SEP-3, приложението на медикамента е показало добър клиничен отговор при 66% от мъжете с хипертония; при 72% (с дислипидемия) и при 58% (с диабет).

Проучването е продължено за още 12 седмици като двойно-сляпо и плацебо-контролирано, като пациентите са разделени в две групи: Levitra 10 mg и плацебо. Резултатите показват постигане на SEP-2 при 83% в групата с valdenafil срещу 56% в плацебо групата (р<0.0001). Медикаментът е имал сигнификантно предимство, преценено по International Index of Erectile Function-Erectile Function (IIEF-EF).

Терапията с valdenafil е толерирана добре, неблагоприятните странични ефекти са били леки или умерени по тежест, като най-често (около 5%) е съобщавано за главоболие и зачервяване на лицето. (ИТ)

* valdenafil е регистриран в България (www.bda.bg) с търговското име Levitra на Bayer

** RELY-I – Reliability-Vardenafil for Erectile Dysfunction I

Използван източник:

1. Valiquette L., Montorsi F., Auerbach S. First-dose success with vardenafil in men with erectile dysfunction and associated comorbidities: RELYE-1. Int J Clin Pract 2006; Volume 60 (11) Page 1378 doi:10.1111/j.1742-1241.2006.01170.x http://www.blackwell-synergy.com