Статините потискат миграцията на имунни клетки през кръвно-мозъчната бариера при множествена склероза01/12/2006

Инхибиторите на 3-хидрокси-3-метилглутарил коензим А редуктазата понижават пропускливостта на кръвно-мозъчната бариера (КМБ) и ограничават трансендотелната миграция на левкоцити, което може да бъде благоприятно при множествена склероза, показаха резултатите от проучване в Канада, публикувани през юли в списание Annals of Neurology (1).

Дисрегулацията на КМБ и трансендотелната миграция на имунни клетки са сред началните промени в ЦНС, които участват във формирането на лезиите при множествена склероза (MS) и нейната ранна клинична форма – клинично изолирани синдроми (неврит на зрителния нерв, гръбначномозъчен синдром, синдром на мозъчния ствол, церебеларен синдром).

Въпреки че не всички клинично изолирани синдроми прогресират в MS, тяхното ефективно лечение има важна роля за профилактиката на заболяването.

Изследвания при животински модели на множествена склероза (MS) показаха, че статините подобряват клиничните симптоми и редуцират лезиите, установени с контрастно магнитно резонансно изобразяване с гадолиний. Това породи хипотезата, че тези медикаменти имат противовъзпалителни ефекти в ЦНС.

За да проверят тази хипотеза, канадските невроимунолози са изследвали влиянието на статините върху физиологията и имунологията на монослоеве от човешки мозъчни микроваскуларни ендотелни клетки.

Simvastatin и lovastatin са довели до сходно in vitro намаление с 50% до 60% на скоростта на дифузия на говежди серумен албумин и сукроза през тези клетки.

Установено е било също така, че двата статина ограничават значимо in vitro миграцията на моноцити и лимфоцити през човешки мозъчни ендотелни клетки, получени от пациенти с изолиран клиничен синдром или с MS, но не и от здрави доброволци.

Приложението на статини не е повлияло експресията на адхезионни молекули върху ендотелните клетки.

Има много малко молекули, които ограничават миграцията на имунни клетки в ЦНС и/или намаляват пропускливостта на КМБ.

„Нашите резултати, паралелно с данните от изследвания с MRI, подкрепят хипотезата, че статините могат да имат благоприятен ефект при ранна MS, ограничавайки миграцията на имунни клетки през човешката КМБ”, е основният извод на авторите.

Небходими са проучвания, които да установят дали тяхното прилагане като монотерапия или в комбинация с одобрените за лечение на MS медикаменти може да има клинично значение. (ДЯ)

Използван източник:

1. Ifergan I., Wosik K., Cayrol R. et al. Statins reduce human blood-brain barrier permeability and restrict leukocyte migration: Relevance to multiple sclerosis. Ann Neurol 2006; 60:45-55 http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jissue/112660924