Противопоказан ли е warfarin за тромболиза при STEMI?


md 01/12/2006

Повишените стойности на систолно налягане над 150 mmHg и INR над 3 увеличават рискa за хеморагични усложнения при болни с фибринолиза поради миокарден инфаркт със ST елевация (STEMI) и прием на индиректен антикоагулант, показаха резултатите от ретроспективен анализ, публикувани в списание Heart (1). Рискът от кървене се увеличава при възрастни болни и при повторна фибринолиза, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.