Предимства на продължителната антитромботична профилактика с enoxaparin (Clexane)


md 01/12/2006

Съкращаването на болничния престой след ендопротезиране на тазобедрена и колянна става увеличи необходимостта от продължаване на антитромботичната профилактика в амбулаторни условия. Редица клинични проучвания и мета- анализи показаха предимствата на ниско молекулните хепарини (LMWH) за сигнификантно намаление на честотата на венозните тромбемболични усложнения при нисък риск за кървене (1). Наличните данни сочат, че при 98% […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.