Новости за НСПВС


md 01/12/2006

Европейската лекарствена агенция (EMEA) обяви, че съотношението полза/риск за неселективните нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) остава положително. Този извод е даден след прегледа, започнал през септември, на нови данни за безопасност по отношение на тромботичния сърдечносъдов риск (1). Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) към ЕМЕА направи следните заключения на базата на наличната към […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.