Новости в диагнозата и лечението на сепсис


md 01/12/2006

Предлагаме ви в обобщен вид най-интересните доклади, посветени на диагнозата и лечението на сепсис, представени на годишния конгрес на American Thoracic Society, подробности за който може да научите на www.thoracic.org. 1. Дефиниция на сепсис. Настоящата дефиниция и класификация на септичните синдроми се базира на приетите от Society of Critical Care Medicine определения. Основните цели на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.