Нови указания за кардиотоксичния риск на imatinib01/12/2006

Фирма Novartis и американската FDA изпратиха през октомври писмо до здравните професионалисти в САЩ за уточняване на риска за тежка застойна сърдечна недостатъчност и левокамерна дисфункция при лекувани с imatinib mesylate (Gleevec, Glivec в Европа) пациенти с хронична миелоидна левкемия, в което информират за промените в лекарственото упътване на медикамента.

Случаите с установено преди това сърдечно заболяване или с рискови фактори за сърдечна недостатъчност трябва да бъде наблюдавани внимателно за прояви или влошаване на симптоми на СН в хода на терапията с imatinib и състоянието на СН при всеки болен да бъде оценявано и лекувано, се подчертава в писмото.

Причина за това предупреждение са данните за нежелани кардиотоксични действия на Gleevec, наблюдавани при 10 пациенти с хронична миелоидна левкемия. Резултатите от проучване бяха публикувани по-рано през тази година в списание Nature Medicine (1, 2).

Анализът на допълнителните данни е показал, че страничната лекарствена реакция е настъпила при пациенти със СН функциоанлен клас 1 по NYHA и нормална фракция на изтласкване на лява камера. Повечето от случаите са имали предразполагащи към СН заболявания като артериална хипертония, диабет или коронарна съдова болест.

Разделът “Предупреждения” в лекарственото упътване на Gleevec бе променен, включвайки новата препоръка, като тази информация бе публикувана и на сайта MedWatch на FDA. (ДЯ)

Използвани източници:

1. Kerkela R, Grazette L, Yacobi R, et al. Cardiotoxicity of the cancer therapeutic agent imatinib mesylate. Nat Med 2006; 12:908-916 http://www.nature.com/nm

2. При терапия с imatinib да се търсят симптоми и/или прояви на левокамерна дисфункция. MD 2006, бр. 8, октомври http://mbd.protos.bg