Нов подход в лечението на остра миелоидна левкемия01/12/2006

Симултанното активиране на множествени сигнални трансдукционни пътища (signal transduction pathways – STP) е свързано с по-лоша прогноза при остра миелоидна левкемия (acute myelogenous leukaemia – AML), показаха резултатите от проучване на Komblau и сътр., публикувани през октомври в списание Blood (1). Настоящото изследване сочи, че три STP – PKC-alpha, pERK2 и pAKT, са често активни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.