Клиничен случай: Остър аортен синдром при жена с болка в гръдния кош01/12/2006

Жена на 76 години с дългогодишна анамнеза за артериална хипертония, лекувана с диуретици и бета-блокери, е приета в спешно отделение с оплакване от интензивна болка в гръдния кош, започнала внезапно и радиираща към гърба.

Физикалното изследване показва дискретни промени в соматичния статус, измереното артериално налягане на двете ръце е 180-190/110 mm Hg. ЕКГ показва десен бедрен блок, липсва елевация на ST-сегмента. Сублингвалният nitroglycerin не облекчава болката. Пациентката е насочена към компютър-томографско изследване (СТ) със съмнение за остър аортен синдром (acute aortic syndrome).

CT без контраст (А) и с контрастна материя (В) показват интрамурален хематом под формата на полулуние в десцендентната част на торакалната аорта (стрелката). Обемното изображение на аортата (С) и коронарно реформатираният образ (D) демонстрират голяма улцерирала атеросклеротична плака в arcus aortae.

Образното изследване отхвърля дисекация на аортата. За разлика от острия аортен синдром, при първичен интрамурален хематом на аортата (в резултата на инфаркт на vasa vasorum), при началната СТ може да липсват улцеративни промени (възможно е те да се появят по-късно, на контролните СТ)

Клиничната картина при пациентите с пенетрираща аортна улцерирала плака и интрамурален хематом е сходна със симптоматиката при класическата аортна дисекация и руптурила аневризма на торакалната аорта. При втората група болни обаче има изразена артериална хипотония (поради остра кръвозагуба), до шок.

Патогенетичният механизъм включва тежки атеросклеротични изменения на съдовата стена. По-често се засяга десцендeнтната аорта, но напоследък се описват случаи с ангажиране на дъгата и асцендентната част на аортата. При увреждане на aorta descendens се постигат добри терапевтични резултати чрез поставянето на стент. Хирургичната интервенция при улцерации в областта на arcus aortae и aorta ascendens е високорискова процедура с неблагоприятна прогноза. (КД)

Острият аортен синдром се характеризизира с наличието на гръдна болка при пациент с анамнестични данни за артериална хипертония. Аортната болка се различава от тази при стенокардия по своите характеристики – тя е интензивна, разкъсваща, ирадиира към гърба и челюстта. Локализацията на симптома в областта на челюстта, гърлото и врата насочват към увреждане на асцендентната аорта, докато ирадиирането му към корема и гърба – към засягане на десцендентната аорта.

Използван източник:

1. Krinsky G. and Chevrier R. Cardiac CT of a patient with chest pain: state-of-the-art in the Emergency Department. Medscape Radiology 2006; 7 (1) http://www.medscape.com