Хроничната хемотрансфузия предпазва от инсулт при сърповидно-клетъчна анемия


md 01/12/2006

Хроничната хемотрансфузия при деца със сърповидно-клетъчна анемия е с профилактичен ефект по отношение на мозъчния инсулт, показаха данни от ретроспективните анализи на проучванията STOP и STOP II (Stroke Prevention Trial in Sickle Cell Anemia), публикувани през август в списание Blood (1, 2). Вливането на кръвни продукти намалява необходимостта от по-стриктен контрол чрез транскраниален доплер (TCD) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.