ХБН е свързана с висок риск за сърдечно заболяване01/12/2006

Пациентите с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) са изложени на по-висок риск за сърдечносъдово заболяване в сравнение с тези без бъбречно увреждане, потвърдиха резултатите от Framingham Heart Study, публикувани през септември в Archives of Internal Medicine (1).

Диагностицирането на ХБН трябва да насочи клиницистите към търсенето и евентуалното повлияване на рисковите фактори за сърдечна патология при посочената група болни.

“Хората с ХБН страдат често от хипертония и диабет и имат повишени нива на LDL (low-density lipoprotein)-холестерола, като контролът на тези заболявания обикновено е пренебрегван”, коментира д-р Nisha Parikh от американския National Heart, Lung and Blood Institute. “Посланието на нашето проучване е активно търсене и агресивно лечение на рисковите фактори за сърдечно заболяване при болните с ХБН.”

В изследването Framingham Оffspring Study са участвали 3258 пациенти, проследени за периода 1998-2001. ХБН е дефинирана като скорост на гломерулна филтрация (glomerular filtration rate – GFR) под 59 ml/min/1.73m2 при жените и под 64 ml/min/1.73m2 при мъжете.

ХБН е диагностицирана при 8.6% от участниците (n=281). Над 96% от тях са били с ХБН III стадий, останалите – ХБН IV-V стадий.

Болните с ХБН са били по-възрастни, по-често са имали наднормено тегло, повишени нива на LDL-холестерола и TG и са получавали липидопонижаваща терапия, за разлика от тези с бъбречно увреждане.

Участниците с нарушение на бъбречната функция са страдали по-често от хипертония и са провеждали антихипертензивна терапия, без обаче да могат да постигнат оптимален контрол на артериалното налягане, съпоставени с тези със съхранена бъбречна функция.

Болните с ХБН са страдали по-често от диабет, за което са лекувани с антидиабетни медикаменти, но въпреки терапията, те по-трудно са постигали оптимален гликемичен контрол (HbA1c<7%,), сравнени с групата с нормална бъбречна функция.

“Нашите усилия трябва да бъдат насочени към идентифициране на рисковите фактори за сърдечна патология при пациентите с ХБН, като при необходимост, своевременно да се включва достатъчно агресивна терапия, за да се постигне оптимален контрол”, заявяват авторите в заключение.

Целта на Framingham Heart Study* е да се установи причините за сърдечносъдовата заболеваемост като се проследи голяма група от хора (без клиника на сърдечносъдово увреждане в началото на проекта) за продължителен период от време. Проучването започна през 1948 американският National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), като от 1971 година то се провежда съвместно с Boston University.

Framingham Heart Study идентифицира основните причини за сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност – артериална хипертония, високи нива на холестерола, тютюнопушене, затлъстяване, диабет и обездвижване, както и ролята на фактори като пол, възраст, психосоциални аспекти. Повече от 50 години, с почти 1200 публикации във водещи медицински списания, изследването продължава да открива нови факти и да прави важни изводи с практическо приложение за сърдечносъдовата патология. (КД)

* Oригиналната кохорта включва 5209 участници на възраст между 30-62 години от град Framingham в щата Massachusetts, които от 1948 на всеки две години се подлагат на обстоен преглед и прецизни лабораторни тестове и попълват специални въпросници, свързани със стила им на живот.

Framingham Оffspring Study стартира през 1971 и обхваща 5124 жени и мъже (второ поколение), които са деца на участниците от първата група. Те са подложени на подобни изследвания и се проследяват до момента.

В момента продължава набирането на желаещи за Framingham Third Generation Study,което ще проучва генетичната предиспозиция за развитието на сърдечносъдови заболявания. Намерението на авторите е да включат поне 3500 от внуците на участниците от оригиналната кохорта.

Използвани източници:

1. Parikh N., Shih-Jen H., Larson M. et al. Cardiovascular disease risk factors in chronic kidney disease.

Overall burden and rates of treatment and control. Arch Intern Med. 2006; 166: 1884-1891 http://archinte.ama-assn.org

2. Framingham Heart Study http://www.nhlbi.nih.gov