Физическата активност подобрява двигателните умения на децата, но не намалява теглото им01/12/2006

Интензивните физически упражнения подобряват двигателните умения при деца в предучилищна възраст, но не редуцират теглото им, изразено чрез индекса на телесна маса (body mass index – BMI), показаха резултатите от рандомизирано проучване, публикувано през октомври в списание British Medical Journal (1).

Включени са 545 деца на средна възраст 4.2 години, посещаващи 35 детски заведения на територията на Глазгоу, които са били разделени в две групи – контроли и терапевтична. Участниците в терапевтичната група са били подложени на физическо натоварване, изразяващо се в 30-минутни сесии, три пъти седмично за период от 24 седмици. В допълнение децата са били обучени как да повишат двигателната си активност и да намалят обездвижването в домашни условия.

Редуцирането на BMI е било дефинирано като първичен критерий за ефективност в проучването. За вторични критерии, авторите са приели подобряването на двигателните умения и намаляване на часовете, прекарани в седнало положение.

Интензивните физически упражнения не са довели до статистически значимо намаляване на BMI, оценено на шестия и 12-ия месец от началото на изследването. Децата от терапевтичната група, обаче, са демонстрирали много добри двигателни умения, като разликата с контролите е била статистичеки значима (р=0.0027).

“За да бъдат успешни, интервенциите, насочени към профилактика на затлъстяването в ранна детска възраст, изискват промени не само в училището и семейството, а в по-глобален мащаб. Те трябва да обхващат хранителния режим и стила на живот”, заяви екипът на д-р Reilly.

Децата в училищна възраст трябва да спортуват активно поне 90 минути всеки ден, твърдят д-р Lars Andersen и сътр от Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Норвегия в свое изследване, публикувано през юли в списание Lancet (2).

“Атеросклерозата е процес, който започва още през детството, като движението повлиява благоприятно патологичните промени. Целта ни бе да изследваме връзката между обективно измерената двигателна активност и общия сърдечносъдов риск, като на базата на получените резултати да предложим нови указания”, споделят изследователите.

Общият сърдечносъдов риск включва стойностите на систолното артериално налягане, триглицеридите, съотношението общ холестерол/липопротеини с висока плътност, наличието на инсулинова резистентност, данните от калиперометрията и физическата издръжливост.

Обхванати са 1732 ученици на възраст между девет и 15 години от Дания, Естония и Португалия, които са били изследвани за наличието на рискови фактори. Чрез акселерометрия е измерена двигателната активност на всички участници.

Анализите на резултатите показват, че общият сърдечносъдов риск е най-малък при децата, които тренират активно поне 116 минути на ден (във възрастовата група девет години) и средно 88 минути дневно в по-голямата възрастова група (15-годишните).

За първи път през 1988, Американската колегия по спортна медицина издава свои указания, според които децата и юношите трябва да спортуват активно най-малко 20-30 минути дневно.

През 1998, здравните власти във Великобритания излизат със свое официално становище, в което се препоръчва умерено физическо натоварване поне за един час всеки ден. Те посочват, че редовното практикуване на интензивни упражнения подпомага правилното развитие на костната и скелетно-мускулната системи, подобрява двигателните умения и физическата издръжливост.

“Физическата активност има изключително важно значение за метаболитния статус при децата. За да се предотврати натрупването на посочените сърдечносъдови рискови фактори, двигателната активност трябва да бъде по-голяма от настоящите международни стандарти, които препоръчват поне един час умерено физическо натоварване дневно”, апелират авторите.

“Увеличаването на продължителността на всекидневните физически упражнения до 90 минути е необходимо с цел профилактика на инсулиновата резистентност, която е “ядрото”, основният фактор, който въвлича всички останали”. (КД)

За допълнителна информация:

850 научни статии – един извод: активен спорт минимум един час дневно. МД, Октомври 2005, бр. 8 http://mbd.protos.bg

Използвани източници:

1. Reilly J., Kelly L., Montgomery C. et al. Physical activity to prevent obesity in young children: cluster randomised controlled trial. BMJ Online First, October 6, 2006 http://bmj.bmjjournals.com

2. Anderson L., Harro M., Sardinha L. et al. Physical activity and clustered cardiovascular risk in children: a cross-sectional study (The European Youth Heart Study). Lancet 2006; 368: 299-304 http://www.thelancet.com