Алергия или псевдоалергия към терапията с опиати?


md 01/12/2006

Контролът на болката при пациенти на терапия с опиати може да бъде подобрен ако се познават механизмите и изявите на псевдоалергичните (анафилактоидни) състояния, често възникващи в хода на лечението с тях, според статия публикувана в списание US Pharmacist (1). Все по-често се съобщават случаи на лекарствено-индуцирани псевдоалергии, които не се медиират от специфичния за алергиите […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.