Терапия на предсърдното мъждене


md 01/11/2006

Новите терапевтични средства за овладяване на предсърдното мъждене (блокери на ренин-ангиотензин-алдостероновата система, нови антиаритмици), антитромбоцитни медикаменти и инвазивно лечение на ритъмното нарушение с катетeрна аблация могат да подобрят прогнозата и преживяемостта на пациентите, са изводите на две статии, публикувани през август в списание Heart (1, 2). Смята се, че АСЕ инхибиторите или ангиотензин рецепторните блокери […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.