Прогноза при камерно мъждене и тахикардия при деца


md 01/11/2006

Пациенти под 18 години, с появили се по-късно в хода на реанимация камерно мъждене и камерна тахикардия, са с по-лоша прогноза от тези с рано възникнали ритъмни нарушения, показаха резултатите от ретроспективен анализ на данните от NRCPR, публикувани в New England Journal of Medicine (1). Анализът включва преглед на Американския национален регистър за кардиопулмонална ресусцитация […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.