Пластир за лечение на болест на Alzheimer01/11/2006

Първият трансдермален пластир, съдържащ rivastigmine*, за лечение на болестта на Алцхаймер (Alzheimer’s disease – AD) демонстрира добра ефикасност и поносимост, като профилът му на безопасност се доближава до този на плацебо, показаха резултатите от проучването IDEAL**, представени на годишната среща на Американската асоциация по неврология*** през октомври в Чикаго.

“Това е първият успешен опит за създаването на нова лекарствена форма на холинестеразните инхибитори, което осигурява алтенатива за лечение при пациентите с AD”, коментира един от водещите автори, д-р Jeffrey Cummings от University of California.

Клиничното мултицентрово изследване обхвана 1195 пациенти на възраст 50-85 години с AD и оценка по скалата Mini-Mental Scores Examination (MMSE) между 10-20, проследени за период от шест месеца. Участниците са били разделени на четири групи – получавали капсули rivastigmine 12 mg дневно (в два приема); 10 cm2 пластир, освобождаващ 9.5 mg rivastigmine дневно; 20 cm2 пластир, освобождващ 17.4 mg активно вещество дневно и плацебо (под формата на капсули или пластир).

Първични критерии за ефективност на терапията са били настъпилите промени в Alzheimer’s Disease Assessment Scale (субскалата за оценка на когнитивните функции) и Alzheimer’s Disease Cooperative Study Clinical Global Impression of Changes. Вторични крайни точки на проучването са измененията в MMSE, всекидневните дейности, вниманието, двигателната активност на участниците. Оценени са и предпочитанията на персонала, обгрижващ болните, по отношение на лекарствената форма.

В края на 24-та седмица пациентите от трите терапевтични групи са показали сходни резултати на посочените тестове, които са били значимо по-добри от изходните стойности и са превъзхождали тези в плацебо групата.

Основните нежелани реакции, свързани с пероралния прием на rivastigmine, са гадене и повръщане. Докато 20 cm2 пластир е показал честота на страничните ефекти, близка до тази на таблетната форма rivastigmine, то при 10 cm2 пластир е наблюдавано сигнификантно намаление на гастроинтестиналните симптоми.

“Проучването IDEAL доказва, че 10cm2 трансдермален пластир rivastigmine е толкова ефикасен, колкото и оралната форма на приложение, при почти трикратно по-малка честота на нежеланите реакции”, заявява д-р Cummings, “Нещо повече, над 70% от личните асистенти на пациентите предпочитат трансдермалната форма поради лесния начин на приложение.”

Очаква се новата лекарствена форма на rivastigmine да бъде одобрена от FDA през 2007 или началото на 2008. (КД)

* Регистриран в България (www.bda.bg) като Exelon, caps на Novartis Pharmaceutica

** Investigation of Transdermal Exelon in Alzheimer’s Disease (IDEAL)

*** American Neurological Association (ANA) http://www.aneroa.org

Използван източник:

American Neurological Association 131st Annual Meeting, October 8-11, 2006, Chicago.

Program http://www.aneuro.org