Перкутанна автоложна костномозъчна трансплантация за лечение на несрастнали счупвания


md 01/11/2006

Перкутанната автоложна костномозъчна трансплантация е ефективен и сигурен метод за лечение на атрофични несрастнали фрактури на тибиалната диафиза, показаха резултатите от проучване на Hernigou и Poignard, публикувани в Journal of Bone and Joint Surgery (1). Ефективността на метода е зависима от броя и концентрацията на прогениторните клетки в костномозъчния аспират и трансплантираната автографтна суспензия. Остеогенният […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.