Открит е маркер за тиреоид-асоциираната офталмопатия01/11/2006

Автоантитела, насочени срещу калций-свързващия протеин – калсеквестрин (calsequestrin), са специфичен маркер за тиреоид-асоциираната офталмопатия (ТАО) и чувствителен индикатор за очна миопатия при пациенти с автоимунно заболяване на тиреоидеята, показаха резултатите от проучване на Gopinath и сътр., публикувани в списание Clinical and Experimental Immunology (1).

За калсеквестрина се знае, че се експресира 4.8 пъти повече в очната мускулатура, в сравнение с останалите скелетни мускули, и е чувствителен маркер за начална офталмопатия, към който се установяват автоантитела в 86% от случаите при пациентите с активно заболяване или начална очна миопатия (2).

Всичките антигени, които най-често се откриват при болни с ТАО, са вътреклетъчни и образуването на автоантитела към тях става едва когато се разруши клетъчната структура, която ги съдържа (флавопротеин – Fp-субклас на митохондриалната сукцинат дехидрогеназа, G2s, саркалуменин – sarcalumenin).

Като потенциална мишена, при запазени структури, се смята мРНК за калсеквестринa, която се установява в клетъчните мембрани в стадий на диференциация на клетките.

Участниците в проучването са били с активно автоимунно заболяване на тиреоидеята със/без офталмопатия и контролна група, като за откриване на автоантителата е използван методът ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay). Антитела към калсеквестрина са били установени при 78% от пациентите с активна конгестивна офталмопатия (congestive ophthalmopathy), 92% от тях са били с активно възпаление на периорбиталните тъкани с въвличане на външните очни мускули.

При 5% от болните с Базедова болест (болест на Graves) без симптоми на офталмопатия също са били установени антитела. При пациентите с тиреоидит на Hashimoto, токсична нодуларна струма, нетоксична мултинодуларна гуша и при контролите (хора без тиреоидна патология) не са регистрирани автоантитела към протеина.

Генезата на заболяването все още е неизяснена. Съществуват няколко възможни причини, една от които е наличието на автоантитела към тиреоид-стимулиращия хормон-рецептор подобен протеин (thyroid-stimulating hormone receptor (TSH-r)– like protein), който се намира в периорбиталните преадипоцити и фибрите на външните очни мускули.

На тях се дължи развитието на претибиалния микседем и другите ОСТ компоненти при ТАО, като при пациентите с офталмопатия и Базедова болест те се установяват само при хипертиреоидно състояние.

Това обаче не изяснява защо нивата на антитела към TSH-r-подобния протеин не корелират с тежестта и активността на очните симптоми, защо новородени с тиреотоксикоза нямат офталмопатия. Скоро завършило проучване установи, че липсва ъпрегулация на мРНК за TSH-r-подобния протеин в периорбиталната мастна тъкан на пациенти с Базедова болест и офталмопатия в сравнение с контролите (3).

Развитието на очните симптоми при ТАО може да бъде обяснено с атакуването на мембранните антигени на различните структури в периорбиталното пространство от цитотоксичните Т-лимфоцити, докато реактивността към TSH-r-подобния протеин в орбиталните фибробласти вероятно е отговорна за периорбиталното възпаление, което води до застойна офталмопатия и до другите нарушения в съединителната тъкан при болестта на Graves. (КП)

За допълнителна информация:

Нова терапия за тиреоид-асоциираната офталмопатия. MD 2004, бр. 3, ноември http://mbd.protos.bg

Използвани източници:

1. Gopinath B., Musselman R. et al. Antibodies targeting the calcium binding skeletal muscle protein calsequestrin are specific markers of ophthalmopathy and sensitive indicators of ocular myopathy in patients with Graves’ disease. Clin Exp Immunol. 2006;145(1):56-62 http://www.blackwell-synergy.com

2. Porter J., Khanna ., Kaminski H. et al. Extraocular muscle is defined by a fundamentally distinct gene expression profile. Proc Natl Acad Sci U S A 2001;98:12062-7 http://www.pnas.org

3. Kumar S., Leontovich A., Coenen M. et al. Gene expression profiling of orbital adipose tissue from patients with Graves’ ophthalmopathy: a potential role for secreted frizzle-related protein-1 in orbital adipogenesis. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:4730-5 http://jcem.endojournals.org