Новости в лечението на предсърдното мъждене


md 01/11/2006

В актуализираните през тази година указания на Американската колегия по кардиология, Американската сърдечна асоциация и Европейското дружество по кардиология (ACC/AHA/ESC)* за лечение на предсърдно мъждене (ПМ) са посочени критерии за прилагане на антитромботична терапия с цел профилактика на инсулта и катетерната аблация е включена като терапевтична възможност за лечението на селектирани пациенти. Документът е първата […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.