Нови стандарти за хемотрансфузия


md 01/11/2006

Предлагаме ви новите стандарти за периоперативна трансфузия на кръвни продукти, публикувани през юли от Американското дружество по анестезиология (American Society of Anesthesiology – ASA, www.asahq.org) в списание Anesthesiology (1). Предопераративна оценка Предоперативната оценка за необходимостта от хемотрансфузия включва: преглед на болничната документация; изследване и консултация на пациента; преглед на лабораторните показатели. Особено внимание трябва да […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.