Нов подход за лечение на астма, възникваща след физическо усилие


md 01/11/2006

Маска, която ограничава приема на студен въздух при пациенти с астма, възникваща по време или след физическо усилие (еxercise-induced asthma – EIA), подобрява техните белодробни показатели поне толкова ефективно, колкото и премедикацията с бързодействащия бета-2 агонист albuterol, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Chest (1). Участниците (с анамнеза за астматични симптоми при физическа активност) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.