Nexium одобрен за лечение на синдромa на Zollinger-Ellison01/11/2006

Nexium (esomeprazole) (www.nexium-us.com) на AstraZeneca бе одобрен от FDA през октомври за лечение на синдрома на Zollinger-Ellison (ZES) – рядко, но сериозно хронично заболяване, характеризиращо се с развитие на тумори, които секретират големи количества гастрин (1).

„Синдромът на Zollinger-Ellison е типично състояние на стомашна хиперсекреция. Пациентите, страдащи от него, се нуждаят от продължителна терапия за намаление на киселинната продукция. Nexium осигурява ранна, ефективна и продължителна супресия на стомашната киселинност по време на лечение на заболяването”, заяви проф. David Metz от University of Pennsylvania Health System

ZES се поддава трудно на лечение и може да доведе до животoзастрашаващи състояния. Повечето пациенти са предразположени към рецидивиращи дуоденални язви. Най-честите симптоми са коремни болки, диария, повишено съдържание на мазнини в изпражненията. При 25-30% от случаите те са свързани с генетичния синдром мултиплена ендокринна неоплазия тип 1 (MEN-1), a 30-50% от случаите развиват злокачествени гастриноми.

Новото показание за приложение се базира на успешно приключило клинично проучване върху 21 души, приемали различни дозировки от Nexium в зависимост от тежестта на симптоматиката и киселинната продукция. Резултатите показват, че по време на 12-месечна терапия медикаментът ефективно е контролирал базалната киселинна продукция при пациенти със ZES.

Nexium се прилага за лечение на гастроезофагеална рефлуксна болест при възрастни и деца на възраст над 12 години, както и за намаляване на риска за развитие на стомашни язви при пациенти, които приемат нестероидни противовъзпалителни средства.

Продажбите на Nexium за първото полугодие на 2006 са за $2.47 милиарда – увеличение с 9% в сравнение със същия период на предходната година. Макар и със статут на “blockbuster”, приходите от Nexium, който е с патентна защита до 2014, са заплашени от вероятността Teva да регистрират генерична версия на медикамента. (ИТ)

За допълнителна информация:

Лечение на ГЕРБ. MD 2006, Бр. 8 (октомври) http://mbd.protos.bg

Nexium одобрен за лечение на ГЕРБ при деца. MD 2006, Бр. 5 (юни)

Nexium намалява честотата на язви при високорискови пациенти на продължителна терапия с НСПВС. MD 2006, Бр. 3 (април)

Nexium намалява стомашните усложнения свързани с приема на НСПВС. MD 2005, Бр. 7 (септември) Nexium подобрява качеството на живот. MD 2005, Бр. 7 (септември)

Aspirin и esomeprazole са по-надеждни от clopidogrel за превенция на язвеното кървене. MD 2005, Бр. 2 (март)

Не позволявайте на стомашните киселини да опорочат предстоящите празници. MD 2004, Бр. 10 (декември)

Използван източник:

1. PharmaTimes 16.10.2006. Nexium cleared for tumor-related syndrome http://www.pharmatimes.com