Nexium намалява честотата на гастродуоденалните язви при пациенти на ниска доза Aspirin


md 01/11/2006

Nexium (esomeprazole)*, прилаган в допълнение на терапията с ниска доза Aspirin, намалява значимо честотата на стомашните и дуоденалните язви при високорискови за тяхното развитие пациенти, показаха резултатите от проучването ASTERIX, представени на Digestive Disease Week (DDW)** през май в Los Angeles, САЩ (1). Лечението с Nexium, придружаващо дългосрочната антитромбоцитна терапия с Аspirin, е довело до […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.