Metoclopramide и dexamethasone – ефективни при терапия на постоперативно повръщане01/11/2006

Комбинацията от metoclopramide и dexamethasone e ефективнa при лечение на постоперативното гадене и повръщане, показахa резултатите от двойно-сляпо, рандомизирано мултицентрово проучване, публикувани през август в British Medical Journal (1).

Дoсегашни изследвания не доказваха ефект от самостоятелно приложение на антиеметичен медикамент. Апликацията на тази група лекарства не се препоръчва във високи дози поради нежеланите странични реакции, които предизвикват, но може да се очакват по-добри резултати при комбинираната терапия.

Кортикостероидът dexamethasone е първа линия терапия и ефективността му се засилва в комбинация с антиеметика от ново поколение ondansentrone. Данните за действието на metoclopramide са противоречиви поради нежеланите ефекти от свързването му с допаминовите, хистаминовите и серотониновите рецептори, но приложението му във високи дози не е достатъчно изследвано.

Wallenborn и сътр., са провели ретроспективен анализ на 3140 болни на възраст над 18 години, претърпели оперативна интервенция (хистеректомия, холецистектомия, херниотомия, тиреоидектомия, поставяне на коленни или тазови протези) под местна или обща анестезия.

Пациентите са рандомизирани на групи с прием на 0 mg, 10mg, 25 mg и 50 mg metoclopramide и стандартната доза от 8 mg dexamethasone. Приложението на медикаментите е интравенозно, 30 до 60 минути преди очаквания край на операцията или непосредствено след началото на анестезията, ако продължителността на процедурата е по-малка от час.

Първичният критерий за оценка е наличие на гадене и повръщане до 24 часа след приключване на операцията. Вторичните критерии са: ранна (12 часа) поява на горните оплаквания, честото им повтаряне в постоперативния период и необходимост от прилагане на други медикаменти (62 mg dimenhydrinate и 12.5 mg dolasetrone).

Добавянето на 10 mg, 25 mg и 50 mg metoclopramide към dexamethasone намалява средно кумулативната честота на постоперативното гадене и повръщане съответно с 20.6%, 17.2% и 14.5%, спрямо 23.1% без лечението с медикамента. По-високите дози на медикамента водят до намаляване и на късните постоперативни гастроинтестинални усложнения.

Страничните ефекти, свързани с metoclopramide, са хипотония и тахикардия, по-чести с повишаване на дозата, като по-рядко са регистрирани преходни дискинезия и екстрапирамидна симптоматика, нарушени вкусови и зрителни усещания.

Предиктори за по-високата честота на гадене и повръщане са женският пол, ниска консумация на алкохол и отсъствие на тютюнопушене. Късната апликация на опиоиди също се асоциира с повишен риск за постоперативно гадене и повръщане, като честотата зависи от вида на операцията. (ОИ)

Използван източник:

1. Wallenborn J., Gelbirch G., Bulst D. et al. Prevention of postoperative nausea and vomiting by metoclopramide combined with dexamethasone: randomised double blind multicentre trial. British Medical Journal 2006; 333: 324-7 http://bmj.bmjjournals.com