Мениджъри коментират01/11/2006

Д-р Маргаритка Йонова, управител на ДКЦ I, Велико Търново: “Цена от 5.90 лв. за преглед е смешна”

– Анализ разход-полза правим всеки месец и годишно, но дълготрайните инвестиции в оборудване поглъщат голяма част от средствата.

– Предимството ни като частно заведение е, че инвестираме в дълготрайни материални активи, които биха ни донесли приходи, без необходимостта да получим височайшото разрешение от Общинския съвет или МЗ. Отрицателното е, че няма финансова помощ от принципала, но ние не получавахме такава и когато бяхме общинска структура.

– Конкуренцията е жестока и сега, беше такава и през шестте години на реформата. Категорична съм, че тя е нелоялна и във вреда на пациентите.

– Специалистите в нашето ДКЦ повишават квалификацията си с участия в конгреси, конференции и квалификационни курсове. С всяка изминала година университетските клиники повишават таксите си. Не може 10 души специалисти да участват в курс по инструментална диагностика и да плащат по 30-50 лв., за да бъдат наблюдатели. Ако искаме да имаме квалифицирани специалисти, влизайки в Европа, МЗ трябва да направи генерални промени в Наредбата за специализация и последваща квалификация.

– В областта на специализираната доболнична помощ, практика навсякъде по света е пациентът да бъде профилактиран, диагностициран и лекуван в доболнична помощ, а само тежките състояния да попадат в болниците, защото това е скъпоструващо лечение. Много от клиничните пътеки могат да се изпълняват в специализирана доболнична помощ, която, разбира се, трябва да отговаря на стандартите и цената им може да бъде по-ниска. Така ще останат финансови средства за по-добро заплащане на болничните заведения.

– За цената на прегледите просто нямам коментар. В началото на реформата се плащаше 8 лв. за първичен преглед и 4 лв. – за вторичен, или общо 16 лв. През 2006 година се заплаща 12 лв. за първичен и наполовина за вторичен – 5.90 лв. или общо 17.90 лв. За каква инфлация става дума в тези суми!

В специализираната доболнична помощ трудът на специалиста се оценява на 0 лв. Нима вторичният преглед е по-ниско квалифициран от първата среща с пациента. Как може с 5.90 лв. да е оценен профилактичен преглед при специалист, диспансерно наблюдение на пациент с множество заболявания! За какво качество да говорим и какъв стимул на специалистите е тази сума, като в нея влиза заплащане на изпълнител, на медицинската сестра и всички консумативи…

При тази ниска раждаемост и отрицателен прираст на населението, в нашата страна не може да се постигне решение за свободен достъп до наблюдение на бременни от АГ, а и самото заплащане от 5.90 лв. е смешно.

Може да се направи преценка на обема от дейности за парични средства за изследвания и тези средства да се предоставят на специализираните центрове. Така специалистите да преценяват каква част да използват за профилактика, за диспансерни и за остри случаи. Най-правилно би било заплащане на случай остър, диспансерен с определена цена без ограничаване в брой контролни прегледи.

Д-р Татяна Константинова, управител на ОДПФЗС “Св. Ив. Рилски”, Благоевград: “Ремонтираме сградата, за да плащаме по-малко за отопление”

– Търсим начини за намаляване на разходите. Съветвам се с икономисти, правим анализи. Сменяме дограмата на сградата, за да намалим разходите за отопление.

– Осигуряваме си повече приходи с подвижния ни флуорограф, с който правим прегледи на места, удобни за пациентите. Помагат ни и договори с общопрактикуващи лекари.

Д-р Елена Шопова, управител СБПФЗ, Велинград: “Изчистихме дълговете, намалихме персонала”

– Изчистили сме си всички дългове. След преструктурирането, свихме персонала от 80 до 69 души. За да увеличим приходите, се борим за повече пациенти. Пациентът е най-важен за нас! В болницата идват за долекуване на белодробно заболяване, за рехабилитация. Нашата ниша са инхалациите. МЗ ни плаща по 270 лв. на пациент. Платените ни услуги са малко, защото сме разположени извън града и за хората е трудно да ни посещават.

– Създали сме чудесни битови условия в новото крило на болницата след ремонта през 2000 г. Техническата апаратура е на високо ниво, държим качеството на обслужването също да е високо. Всичко това привлича пациенти. Увеличихме леглата от 100 на 150, защото през лятото имаме 100% използваемост. От октомври до май използваме 100 легла и тогава заетостта ни е 80%. Големият ни проблем е, че няма пари за ремонт и на старото крило.

* Capitation – фиксирано заплащане, калкулирано на базата на пациент, за определен период от време (обикновено един месец) без значение от медицинските услуги, които се предоставят. То може да включва лекарския преглед, административните разходи или съветването и пренасочването на пациента