Критерии за антитромботична терапия при предсърдно мъждене


md 01/11/2006

При пациенти с предсърдно мъждене (ПМ) да се оценяват рисковите фактори за мозъчен инсулт с цел да се избере подходяща антитромботична терапия, подчертават ревизираните обединени указания на Американската колегия по кардиология, Американската сърдечна асоциация и Европейското дружество по кардиология за лечение на това най-често срещано ритъмно нарушение (ACC/AHA/ESC* 2006 Guidelines), публикувани през август в списание […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.