Кога е необходим повторен скрининг при негативна колоноскопия?


md 01/11/2006

Негативната находка от колоноскопия при здрави хора не налага повторно използване на метода и е достоверен критерий за нисък риск за развитие на карцином на дебелото черво, показаха резултатите от проучване на Brenner и сътр., публикувани през август в списание Gut (1). Скринингът чрез колоноскопия е надежден метод за ранно откриване на карцином на дебелото […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.