Клиничен случай: Тромбоза на sinus sagittalis superior при жена с улцерозен колит


md 01/11/2006

Пациентка на 43-години, с анамнеза за улцерозен колит, е хоспитализирана по повод на гърчова симптоматика, повръщане, десностранна хемипареза и нарушено съзнание. В следващите няколко дни неврологичната симптоматика прогресира до квадрипареза (дясно>>ляво), пълна афазия и отклоняване на погледа надясно. Компютър-томограското изследване (СТ) на ЦНС визуализира голяма хетерогенна хиподензна зона в десния фронтопариетален лоб. След изпадането на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.