Клиничен случай: Бъбречен ангиомиолипом като причина за спонтанна интраперитонеална хеморагия


md 01/11/2006

Спонтанната ренална хеморагия е рядко срещана, но трябва да се има предвид при травми в абдоминалната област и може лесно да бъде диагностицирана с компютърна томография (CT), показаха данни от клиничен случай, публикуван от Abdellaoui и сътр. през юли в Postgraduate Medical Journal (1). 49-годишна жена е хоспитализирана поради остра болка в кръста, с ирадиация […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.