Интракоронарна аспирационна тромбектомия при стентиране


md 01/11/2006

Интракоронарната аспирационна тромбектомия, по време на първична ангиопластика при пациенти с преден миокарден инфаркт със ST елевация (STEMI), намалява значително последващото левокамерно ремоделиране, показаха резултатите от проучване на De Luca и сътр., публикувани през юли в списание Heart (1). Авторите оценяват ефекта на премахване на тромба на свързаната с инфаркт артерия (infarct-related artery – IRA) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.